Mellanväggar och innertak

Leica Lino L2P5

Kompakt linje- och punktlaser med 2 linjer och 5 punkter.

Leica Lino L4P1

Den mest kraftfulla multilinjelasern för nivellering, inriktning och utsättning.

Leica Lino ML180

Den professionella multilinjelasern för tillämpningar inom- och utomhus.