Fasad

Leica Lino ML180

Den professionella multilinjelasern för tillämpningar inom- och utomhus.

Leica iCON iCB70

Den mest effektiva totalstationen för byggarbeten

Leica 3D Disto

Det perfekta verktyget för tredimensionell mätning, scanning och layout med en noggrannhet på 1 mm.