Mätkontroll

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 Robotic Total Station – Achieve more layout points all day every day.