Inmätningskontroll

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica iCON CC80

Lätt och robust surfplatta på 7" tum för användning med byggprogramvara.

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..