Inmätningskontroll

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning
GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica iCON CC80

Lätt och robust fältdator på 7" tum för användning med byggprogramvara.
Lätt och robust fältdator på 7" tum för användning med byggprogramvara.

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..
Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..