Store byggeprosjekter

Reporter Construction Edition

Learn how heavy construction professionals digitise operations from design to maintenance, helping to realise gains in cost and time savings and safety.
Learn how heavy construction professionals digitise operations from design to maintenance, helping to realise gains in cost and time savings and safety.

Flyplasser

Millioner av mennesker setter sin lit til at flyplassene er trygge. Rullebanene bygges for å tåle ekstrem vekt og sikre komfortabel avganga og landing med løsninger for styring av belegning.
Millioner av mennesker setter sin lit til at flyplassene er trygge. Rullebanene bygges for å tåle ekstrem vekt og sikre komfortabel avganga og landing med løsninger for...

Broer

Presisjon er avgjørende ved bygging av broer. Våre styringsløsninger sikrer at begge sider møtes perfekt på midten, og at overflaten tåler ekstremt trykk.
Presisjon er avgjørende ved bygging av broer. Våre styringsløsninger sikrer at begge sider møtes perfekt på midten, og at overflaten tåler ekstremt trykk.

Demninger

Bygging av demninger er omfattende konstruksjonsmessige oppgaver. Våre mange konstruksjonsløsninger sikrer at disse barrierene kan motstå ekstremt vanntrykk.
Bygging av demninger er omfattende konstruksjonsmessige oppgaver. Våre mange konstruksjonsløsninger sikrer at disse barrierene kan motstå ekstremt vanntrykk.

Havner og kanaler

Konstant oppbygging av sediment er et problem. Ved bygging av vanninfrastruktur er det avgjørende å innhente nøyaktig informasjon om slike avleiringer.
Konstant oppbygging av sediment er et problem. Ved bygging av vanninfrastruktur er det avgjørende å innhente nøyaktig informasjon om slike avleiringer.

Jernbane

Moderne jernbanenettverk trenger presist justerte skinner. Våre løsninger sørger for jevnt underlag for tog, trikker og annen skinnegående trafikk.
Moderne jernbanenettverk trenger presist justerte skinner. Våre løsninger sørger for jevnt underlag for tog, trikker og annen skinnegående trafikk.

Tunneler

Tunnelbygging er en presis øvelse. Pålitelige instrumenter er uunnværlige ved boring gjennom fjell eller under havbunnen.
Tunnelbygging er en presis øvelse. Pålitelige instrumenter er uunnværlige ved boring gjennom fjell eller under havbunnen.