Placering, kompaktering och finavjämning

Leica iCON iGD3 – 3D-system

3D-avjämning med TPS/GNSS för kompaktlastare och bandschaktare.

Leica iCON Robot 60

Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.