Inmätningskontroll

Leica ATrack Suite

Den smarta modulära mjukvaran hjälper till att beräkna data för järnvägsnät.

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.