Verifisering av eksisterende anlegg

Leica ATrack Suite

Modular software assists the intelligent processing of railway infrastructure data.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.