Verdien av Reality Capture-teknologi i anleggsbransjen

Gir entreprenørene mulighet til å forbedre nøyaktighet, redusere kostnadener, utvide samhandling mellom fagene og til slutt levere byggeprosjekter mer effektivt og med høyere kvalitet.

Enkel datainnsamling


Entreprenører trenger rask og enkel tilgang til nyttig informasjon for å fullføre prosjektene sine til riktig tid, innenfor spesifikasjonene, lønnsomt, sikkert og bærekraftig. Reality Capture-teknologi kan levere slik data ved å opprette en digital tvilling av de fysiske omgivelsene. Denne teknologien bruker maskinvare og programvare til å registrere de fysiske omgivelsene og gjøre dem om til informasjon som er nyttig for beslutningstakerne. Dataene kan brukes til mange ulike formål i løpet av byggeprosessen, for eksempel:

  • registrering av terrengforhold
  • optimalisering av design- og planleggingsprosessen
  • opprett detaljerte as built-rapporter og kvalitetsinspeksjoner
  • overvåking og forvaltning av den ferdige infrastrukturen

Dataene som innhentes danner et digitalt register over fysiske forhold gjennom hele prosjektet, slik at alle innvoldverte har én felles kilde til informasjon. Denne digitale representasjonen kan brukes til å visualisere og analysere fysiske miljøer og systemer, og generere en maskinlesbar virkelighet som tilrettelegger for en autonom fremtid med  Smart Digital RealityTM.Eliminer usikkerhetene


Reality Capture-løsninger er til nytte i alle aspekter av et byggeprosjekt, fra planlegging og estimering til sporing av fremdrift og as built-dokumentasjon. Ved å bruke enkle arbeidsbeskrivelser til å opprette et digitalt register over prosjektet, kan disse løsningene eliminere usikkerheter, avdekke avvik og forebygge feil. Dette gjør det mulig å ta bedre  beslutninger og forbedrer effektiviteten gjennom hele prosjektet.

Minimer risikoene


Med Reality Capture-teknologi er det enkelt å skanne og lagre den faktiske situasjonen, slik at alle har en felles kilde til informasjon. Arbeidsflyten er rask og enkel: Maskinvaren registrerer alt fra sikker avstand, uten å måtte klatre i høyder eller i søkk. Den digitale informasjonen minimerer menneskelige feil, sikrer pålitelig planlegging, økt produktivitet og sikrere budsjettering.


Forbedret kommunikasjon


Reality Capture-teknologien sørger for informasjon av høyeste kvalitet til alle innvolverte. Beslutningstakerne kan se den faktiske byggeplassen digitalt uten å måtte fysisk besøke arbeidsplassen. Automatiske prosesser og skytilkobling forenkler samarbeidet mellom felt og kontor og på tvers av ulike team og entreprenører.

Bli fremtidssikker


Bli mer uavhengig ved å styrke den interne kompetansen med Reality Capture-teknologi. Med verifiseringer på byggeplassen og et komplett digitalt register over prosjektene dine får du et konkurransefortrinn og bidrar til å tilrettelegge for en autonom fremtid. Automatiske arbeidsprosesser og maskinlesbar informasjon sikrer at riktig informasjon er tilgjengelig på riktig sted og til riktig tid.

Ønsker du mer informasjon eller en online-demonstrasjon, eller har du produktspesifikke spørsmål? Oppdag hva Reality Capture kan gjøre for deg.


Våre løsninger


Eksempelstudier


Finn ut mer