Design och visualisering

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.
Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica iCON Office

Komplett mjukvarupaket för alla lokala tillämpningar på arbetsplatsen.
Komplett mjukvarupaket för alla lokala tillämpningar på arbetsplatsen.