Kontrollmätning – under jord

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Nova TS60

Den mest exakta självlärande totalstationen för noggranna uppdrag.

Leica Captivate

Effektiv 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica LS15 & LS10

Digitala avvägningsinstrument med industriledande precision.