Capture Features & Attributes

Leica ProScan

Mobil plattform som ökar produktiviteten vid laserscanningsuppdrag.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica TS12P

Survey grade total station for all conditions.

Leica GS18 T

Världens snabbaste och mest lättanvända RTK-rover med GNSS.

Leica Captivate

Engagerande 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.