Capture Features & Attributes

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica TS12P

Survey grade total station for all conditions.

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.