Data Processing Software

Leica Geo Office

Powerful office software to manage and process survey data.
Powerful office software to manage and process survey data.

HxM Surveyor Office

A desktop survey and design program created for surveyors.
A desktop survey and design program created for surveyors.

Leica Infinity

Leica Infinity en intuitiva kontorslösning är utformat för att hantera, bearbeta, analysera och kvalitetskontrollera mätdata från så väl UAV och markbunden utrustning
Leica Infinity en intuitiva kontorslösning är utformat för att hantera, bearbeta, analysera och kvalitetskontrollera mätdata från så väl UAV och markbunden utrustning

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.