Data Processing Software

Leica Geo Office

Effektiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.
Effektiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.

HxM Surveyor Office

A desktop survey and design program created for surveyors.
A desktop survey and design program created for surveyors.

Leica Infinity

Leica Infinity kontorprogramvare for geospatiale data er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av måledata fra felten, fra droner og måleutstyr på bakken.
Leica Infinity kontorprogramvare for geospatiale data er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av måledata fra felten, fra droner og måleutstyr...

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.