Reparation av beläggning

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Leica iCON iGD3 – 3D-system

3D-avjämning med TPS/GNSS för kompaktlastare och bandschaktare.