Placering, kompaktering och finavjämning

Leica iCON iGG3 3D-lösning

3D-avjämningslösning för väghyvlar.
3D-avjämningslösning för väghyvlar.

Leica iCON Robot 60

Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.
Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.
Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.