Återuppbyggnad / Förbrukad

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON iGD4SP – 3D System

Dubbel GNSS-lösning för bandschaktare

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

Leica iCON iGG4 – 3D-system

Dubbel GNSS-lösning för väghyvlar med automatisk styrning och vägledning

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.