Leica HawkEye-5 Bathymetric LiDAR Sensor

Highest efficiency for deep bathymetric surveys

Leica HawkEye-5

Leica HawkEye-5 is the world’s only stabilised bathymetric LiDAR sensor providing a high-performance solution for detailed data capture in deep waters. The system expands the capabilities of the Leica Chiroptera-5 bathymetric LiDAR sensor, enhancing the productivity of the most diverse application requirements from shore to deep waters.

Maximum survey efficiency and data quality
The HawkEye-5 increases survey efficiency by up to 25% compared to previous generations. The system fits the Leica PAV100 gyro-stabilised mount, which isolates the sensor from unwanted aircraft movements, providing consistent data density and more efficient area coverage. Users can reduce the operational costs and the carbon footprint of each mission and complete more projects in a shorter time frame, maximising their revenues and return on investment.Vinklad LiDAR-teknik


Systemet innehåller vinklad LiDAR-teknik som lyser upp objekt från flera vinklar, vilket minskar skuggor. Vinklad LiDAR är också helt överlägsen för kartering på land och i vatten. Leica HawkEye 4X är en användarvänlig sensor som är optimerad för de allra mest krävande mätförhållanden.

Territoriell kartläggning av vatten och havsområden


Hög upplösning och precision gör Leica HawkEye 4X till det perfekta verktyget för kartläggning, planering, förvaltning och hantering av nationella vatten och kustområden. Kartläggning av kustnära områden och kustlinjer och karaktärisering och kartläggning innan infrastrukturarbeten och byggprojekt inleds är vanliga användningsområden.

Klimatförändringar och miljöskydd


Den globala uppvärmningen har en stor påverkan på kustområden, vilket gör att luftburen laserscanning blir allt viktigare för övervakning av den havsnära miljön. Med Leica HawkEye 4X kan man skapa simuleringar av översvämningar och detektera förändringar i landskapet – en kostnadseffektiv lösning för kartläggning av stora naturområden och miljöer.

Snabbt och automatiserat arbetsflöde


Leicas LiDAR Survey Studio erbjuder automatisk kalibrering, registrering och refraktionskorrigering, bearbetning av hela vågformer, kvalitetskontroll och dataexport. Hantera projekt, analysera datam detektera vatten- och landmiljöer med maximal effektivitet och visa punktmolnsdata i alla standardformat.

Webinar

Watch this on-demand webinar where Anders Ekelund, VP of Airborne Bathymetry at Hexagon, explains the benefits of Leica HawkEye-5.
Watch this on-demand webinar where Anders Ekelund, VP of Airborne Bathymetry at Hexagon, explains the benefits of Leica HawkEye-5.

Leica LiDAR Survey Studio

The Leica LiDAR Survey Studio provides a highly efficient, integrated and automated end-to-end bathymetric LiDAR processing workflow for the Leica Chiroptera 4X.
The Leica LiDAR Survey Studio provides a highly efficient, integrated and automated end-to-end bathymetric LiDAR processing workflow for the Leica Chiroptera 4X.

Contact us

Get in touch with Leica Geosystems' sales and support team for airborne bathymetric sensors.
Get in touch with Leica Geosystems' sales and support team for airborne bathymetric sensors.