Leica Geosystems program för kundfeedback

På Leica Geosystems designar vi produkter för att de ska användas. Våra kunder och användare ger oss inspiration att vidareutveckla våra produkter och hjälper oss att göra varje ny version bättre än den tidigare. Vi välkomnar din feedback om aktuella funktioner och dina tankar om hur vi kan förbättra våra produkter med nya funktioner. Dina insikter som användare är ovärderliga för oss.

Skicka in dina synpunkter till oss! Dina synpunkter skickas direkt till de berörda produktcheferna som analyserar förslag och feedback för att uppdatera våra produkter.

Historiskt sett har mellan 20–30 % av kundernas förslag implementerats inom ett år medan andra förslag läggs till i vår mer långsiktiga produktutveckling. Några exempel på tidigare kundförslag:

  • Nya import-/exportformat
  • Begränsningsbox i Cyclone REGISTER 360
  • Åtkomstkontroll i JetStream
  • Golvplanhet i CloudWorx
  • Stöd för upp-och-nedvänd scanning
  • Förenklade SiteMaps
  • Cyclone 3DR
  • Stöd för BLK360 i Cyclone FIELD 360
  • Och så mycket mer!

Skicka ett separat formulär för varje enskild produkt så att din feedback når rätt personer.

Om du behöver ta kontakt med supporten direkt ber vi dig att kontakta vårt supportteam.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.