Tilbakemeldingsprogram for Leica Geosystems-kunder

I Leica Geosystems designer vi produktene for å brukes. Det er dere som kunder og brukere som er inspirasjonen til disse produktene, og som motiverer oss til å forbedre dem i hver nye versjon. Vi setter pris på tilbakemeldinger om eksisterende funksjoner og dine forslag til hvordan produktene våre kan forbedres med nye funksjoner. Deres erfaringer ute i felten er uvurderlige for oss.

Vi oppfordrer deg til å sende inn dine ideer nedenfor. Forslagene sendes direkte til de aktuelle produktsjefene, som går gjennom dem og vurderer om de skal tas med i fremtidige versjoner.

Historisk har mellom 20 og 30 prosent av kundenes forslag blitt implementert innen et år, mens andre legges til i våre mer langsiktige produktplaner. Noen eksempler på tidligere forslag fra kunder:

  • Nye import-/eksportformater
  • Grenseboks i Cyclone REGISTER 360
  • Brukeradgangskontroller i JetStream
  • Gulvplanhet i CloudWorx
  • Støtte til skanning opp-ned
  • Forenklede områdekart
  • Cyclone 3DR
  • Støtte for BLK360 i Cyclone FIELD 360
  • Og mye mer!

Send inn ett skjema for hvert produkt, for å sikre at forslagene kommer til riktig sted.

Kontakt brukerstøtteteamet direkte hvis du ønsker umiddelbar assistanse.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.