Tilbakemeldingsprogram for Leica Geosystems-kunder

I Leica Geosystems designer vi produktene for å brukes. Det er dere som kunder og brukere som er inspirasjonen til disse produktene, og som motiverer oss til å forbedre dem i hver nye versjon. Vi setter pris på tilbakemeldinger om eksisterende funksjoner og dine forslag til hvordan produktene våre kan forbedres med nye funksjoner. Deres erfaringer ute i felten er uvurderlige for oss.

Vi oppfordrer deg til å sende inn dine ideer nedenfor. Forslagene sendes direkte til de aktuelle produktsjefene, som går gjennom dem og vurderer om de skal tas med i fremtidige versjoner.

Historisk har mellom 20 og 30 prosent av kundenes forslag blitt implementert innen et år, mens andre legges til i våre mer langsiktige produktplaner. Noen eksempler på tidligere forslag fra kunder:

  • Nye import-/eksportformater
  • Grenseboks i Cyclone REGISTER 360
  • Brukeradgangskontroller i JetStream
  • Gulvplanhet i CloudWorx
  • Støtte til skanning opp-ned
  • Forenklede områdekart
  • Cyclone 3DR
  • Støtte for BLK360 i Cyclone FIELD 360
  • Og mye mer!

Send inn ett skjema for hvert produkt, for å sikre at forslagene kommer til riktig sted.

Kontakt brukerstøtteteamet direkte hvis du ønsker umiddelbar assistanse.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support
Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support