Praktiska instruktioner: Leica Cyclone 3DR Touch Mode

Kom igång med enkel navigering och guidebaserade arbetsflöden för inspektioner och jämförelser mellan design och anläggningsarbete som utförs direkt på fältet

Leica Cyclone 3DR Touch Mode låter dig använda Cyclone 3DR i fält så att du kan göra snabba mätningar och fatta beslut på plats. Utför viktiga inspektioner med ett touchvänligt gränssnitt baserat på realtidsdata som samlas in och levereras av Cyclone FIELDWORX eller i industristandardformat. Realtidsanalys gör att användare kan fatta välgrundade beslut direkt när datan är tillgänglig, så att verksamheten sparar tid och pengar och minskar handläggningstiden på kontoret. Touch Mode är en förlängning av funktionaliteten för din befintliga licens.

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Cyclone 3DR Online Learning

Leica Geosystems has developed an online learning platform to educate customers further to use their investment functionality to the maximum.
Leica Geosystems has developed an online learning platform to educate customers further to use their investment functionality to the maximum.

Ett smart sätt att se världen

I en värld av snabbt föränderlig teknologi och visualisering har det aldrig funnits ett bättre sätt att interagera, mäta och dela miljöer...