Praktisk veiledning: Leica Cyclone 3DR Touch Mode

Kom i gang med enkel navigasjon og veiviserbaserte arbeidsflyter for inspeksjoner og sammenligninger mellom design og utført byggearbeid direkte i felten

Leica Cyclone 3DR Touch Mode lar deg bruke Cyclone 3DR i felten slik at du kan foreta raske målinger og ta beslutninger på stedet. Utfør viktige inspeksjoner med et berøringsvennlig grensesnitt basert på innhentede og leverte sanntidsdata fra Cyclone FIELDWORX eller i bransjens standardformater. Sanntidsanalyse gjør at brukerne kan ta informerte beslutninger umiddelbart når dataene er tilgjengelige slik at virksomheten sparer tid og penger og reduserer behandlingstiden på kontoret. Touch Mode er en utvidelse av funksjonaliteten i den eksisterende lisensen din.

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

Cyclone 3DR Online Learning

Leica Geosystems has developed an online learning platform to educate customers further to use their investment functionality to the maximum.
Leica Geosystems has developed an online learning platform to educate customers further to use their investment functionality to the maximum.

A smarter way to view the world

In a world of fast changing technologies and visualisation there has never been a better way to interact, measure and share environments than with Leica Cyclone.