Leica Cyclone SURVEY

Mätresultat från punktmolnsdata

Leica Cyclone SURVEY

Leica Cyclone SURVEY kombinerar hög prestanda med en stor uppsättning mätspecifika verktyg för analys av laserscanningsdata och konvertering av data till resultat.

Cyclone SURVEY (en billigare, mätspecifik version av Leica Cyclone MODEL) har kraftfull visualisering och navigering för punktmoln plus en komplett uppsättning verktyg för HDS™-tillämpningar inom ingenjörsteknik, konstruktion och tillgångshantering.

Cyclone SURVEY ger oöverträffad kontorsproduktivitet genom att automatisera många tidskrävande arbetsuppgifter och även låta flera användare arbeta med samma datauppsättning samtidigt – tack vare Leica Cyclones objekt-/databasuppbyggnad. Slutligen återspeglar Cyclone SURVEY den datakvalitet och noggrannhet som användare över hela världen förväntar sig från Leica Geosystems.

Funktioner och fördelar:
 • Brytlinjegenerering från funktionskodade mallar
 • SmartPicks och Points on Grid
 • Flera snabba och bekväma visualiseringslägen
 • Virtual Surveyor datainsamlingsemulering
 • Höjdkurvor
 • Tvärsektioner, profiler
 • Möjlighet att skapa triangelmodeller, inklusive rutnät
 • Volymer och ytor
 • Frigångar
 • Texturkartering och upprätade ortofoton
 • Fullständig uppsättning funktioner för import och export
 • Import av projektdata från Leica HDS och Leica Pegasus
 • Batchimport av externa iSTAR- och Spheron-bilder

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.