Rotasjonslasere

Leica Rugby 670/680

Leica Rugby 680

Halvautomatiske fallasere med fininnstilling.

Rugby 640G

Leica Rugby 640G

Multifunksjonell rotasjonslaser med beste strålesynlighet.

Leica Rugby 640

Leica Rugby 640

Multifunksjonslaser for bruk innendørs og utendørs.

Leica Rugby 620

Leica Rugby 620

Horisontal laser for nivellering og enkle hellingsoppgaver.

Leica Rugby 610

Leica Rugby 610

Horisontal énknapps laser.

Leica Rugby CLA & CLH

Den første oppgraderbare laseren.
Den første oppgraderbare laseren.

Leica CalMaster

Rask og pålitelig kalibreringstjeneste for lasere - Leica CalMaster.
Rask og pålitelig kalibreringstjeneste for lasere - Leica CalMaster.