Leica Pegasus TRK - Location Positioning

SLAM All The Time

En sofistikerad integrering av IMU- och SLAM-teknik (Simultaneous Localization and Mapping) möjliggör georeferering i GNSS-områden som tunnlar eller tätbefolkade stadsmiljöer.

Kinematik i realtid

Precis RTK-positionering ger dig positionsnoggrannhet på centimetern i realtid. HxGN SmartNet erbjuder en rad flexibla lösningar. Precision ger möjlighet. Möjlighet att låsa upp nya och smartare sätt att arbeta.

Utmärkta spårningsfunktioner

Optisk DMI gör att du kan uppnå högsta noggrannhetsnivå samtidigt som du respekterar gällande trafiksäkerhetsregler. Den monteras på baksidan av fordonet och mäter körsträckan exakt, även i svåra GNSS-förhållanden. De slirfel som är vanliga vid hjulbaserad DMI kan undvikas.

Järnvägar och fartyg

Den andra GNSS-antennen gör initieringen för järnvägs- och marinanvändning enklare än någonsin. Antennen refereras automatiskt med ett klick.

Ytterligare funktioner


Nedsänkt antenn

 • GNSS-antenn med flera konstellationer och förfinat förhållande mellan signal och brus
 • Stöder HxGN SmartNet och andra NTRIP-åtkomstpunkter
 • GNSS-antenn med flera konstellationer och förfinat förhållande mellan signal och brus
 • Stöder HxGN SmartNet och andra NTRIP-åtkomstpunkter

Hybridmodul

 • Tillhandahåller data för SLAM-beräkning
 • Tillhandahåller data för SLAM-beräkning

DMI

 • Stöd för optisk och mekanisk DMI
 • Stöd för DMI för järnväg
 • Stöd för optisk och mekanisk DMI
 • Stöd för DMI för järnväg

Synkport

 • Synkport med ytterligare sensorer som tillhandahåller puls per sekund, trigger, NMEA och strömförsörjning
 • Synkport med ytterligare sensorer som tillhandahåller puls per sekund, trigger, NMEA och strömförsörjning


Hittar du inte det du letar efter? Fråga experten!