Leica Pegasus TRK - batterienhet

Kraft är inget utan kontroll

Få full statuskontroll med LCD-färgdisplayen på 2,4 tum med statusinformation om batteriet i realtid. En intelligent övervakningsprocessor kontrollerar ständigt lijoncellerna som levererar den batteriernas faktiska kapacitet och säkerställer lång livslängd.

För säkrare transport

Huvudbrytaren aktiverar transportläge för mark- och flygfrakt – vilket gör att batteriet helt uppfyller kraven i förordningen om farligt gods UN 3480/3481.

Fler batterier för kraftfullare insamling

Utöka till upp till tre batterier för kraftfull datainsamling. Hot-swap-logiken hanterar automatiskt strömkällan och förlänger drifttiden för Pegasus TRK till upp till 21 timmar.

Ytterligare funktioner


Hot-swap

 • Upp till 3 hot-swap-batterier med automatisk växling till nästa batteriströmkälla
 • Snabb laddningshantering, full laddning på 5,5 timmar
 • Upp till 3 hot-swap-batterier med automatisk växling till nästa batteriströmkälla
 • Snabb laddningshantering, full laddning på 5,5 timmar

Information

 • Statusindikering för batteriet och varningar på LCD-färgdisplayen och via Pegasus FIELD
 • Statusindikering för batteriet och varningar på LCD-färgdisplayen och via Pegasus FIELD

Omgivning

 • IP54, begränsat skydd mot inträngande damm, skydd mot stänk från alla håll
 • IP54, begränsat skydd mot inträngande damm, skydd mot stänk från alla håll

Vikt och storlek

 • Låg vikt på 13 kg
 • Kompakt storlek som passar i alla fordon
 • Särskild fästplatta för bagageutrymmet där batterierna kan placeras säkert under färd
 • Låg vikt på 13 kg
 • Kompakt storlek som passar i alla fordon
 • Särskild fästplatta för bagageutrymmet där batterierna kan placeras säkert under färd


Hittar du inte det du letar efter? Ställ en fråga till våra experter.