Fördelarna med att visualisera incidentdata för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser

Leica Geosystems säkerhetsmodul i ConX höjer säkerheten på byggarbetsplatsen till en ny nivå.

Säkerhetsmodulen ConX från Leica Geosystems

Av: Olga Papandreou

Den tunga anläggningsindustrin är en av världens farligaste branscher. Därför är det inte konstigt att säkerheten är top-of-mind för alla som är involverade – chefer och företagsägare såväl som projektledare och maskinoperatörer. Bristande säkerhet på arbetsplatserna leder till förseningar, ökade kostnader och förlorade intäkter. Men allt detta är dock inte lika viktigt som den faktiska fysiska arbetsmiljön. Ingen vill orsaka en arbetsplatsolycka eller råka ut för en.

Leica Geosystems förstår säkerhetsriskerna som alla på byggarbetsplatser måste hantera. Därför eftersträvar vi att skydda människor och tillgångar mot olyckshändelser genom att utveckla ny teknik och innovativa lösningar som gör det lättare att garantera säkerheten för alla på plats.

Vi pratade nyligen med Brad Mullis, produktchef för Safety Awareness, och Michele Costa, produktchef för ConX, för att lära oss mer om Leica Geosystems nya Safety Awareness Module i ConX och dess värde för våra kunder.

Leica Geosystems har utvecklat en hel del innovativa säkerhetsprodukter för anläggningsbranschen. Kan du ge en översiktsbild av de nyaste och mest innovativa lösningarna?

Brad: 2021 släppte Leica en ny generation med säkerhetslösningar, inklusive Leica iCON PA10, iCON PA80, iCON VA80 och CAS. Efter ett år på marknaden ser vi att de här lösningarna verkligen har förbättrat säkerheten på byggarbetsplatser. Vi ser färre incidenter som olyckor och infrastrukturskador och lägre avgifter och böter kopplade till säkerhetsproblem. Maskinoperatörerna säger att de här produkterna ger dem en bättre visuell översikt över omgivningarna, och vi hör också på ledningsnivå att företagen lägger mindre tid och pengar på saker som ersättning för arbetsskador och försäkringar smat reparationer av skador på maskiner och utrustning.

Jag tror att nyckeln till denna framgång är att våra lösningar avsevärt har förbättrat kommunikationen och informationsflödet mellan arbetarna och maskinoperatörerna. Detta har förhindrat många tillbud, vilket innebär att säkerheten på arbetsplatserna har höjts samtidigt som kostnaderna överlag har minskat. I år introducerar vi en femte produkt i vår portfölj med säkerhetslösningar – säkerhetsmodulen ConX. 

Det låter intressant! Hur fungerar modulen?

Michele: Jag tycker att det här är en mycket intressant produkt. Den är utformad med två huvudsakliga funktioner. Först och främst kan jag berätta om hur den integrerar med våra befintliga säkerhetsprodukter. Den nya modulen använder den befintliga molninfrastrukturen i Leica ConX för att samla in data och aviseringar från Leica iCON PA10, iCON PA80 och CAS. Användarna kan filtrera och exportera data efter typ av händelse, typ av utrustning, efter specifika maskiner och efter risknivå. Men det som verkligen gör att modulen sticker ut är visualiseringen av utvalda data på en värmekarta, vilket gör det enkelt för säkerhetsansvariga att identifiera områden med förhöjd risk – eller till och med specifika maskiner som är utsatta för särskild risk. Det är den första molnbaserade lösningen på marknaden som samlar in och visualiserar säkerhetsrelaterade data. Ett stort steg framåt för säkerheten på byggarbetsplatser!

Leica Geosystems säkerhetsmodul värmekarta över incidenter

Sedan har modulen optimerade kommunikationsfunktioner för arbetsflödet mellan kontoret och fältet. Fram tills nu har det alltid funnits risk för att viktig säkerhetsinformation inte kommer fram dit den ska. Med denna nya modul kan kontorsteamet skicka SOS-varningar för att informera alla användare av MC1-mjukvara om nödsituationer på anläggningsplatsen, som till exempel bränder, kemikalieutsläpp och farliga väderförhållanden. Det finns också en funktion för att varna utvalda användare eller maskinoperatörer om planerade händelser som kan påverka deras arbete. Det kan handla om sprängningar, öppna diken, instabila material som ska undvikas eller om att markpersonal rör sig nära maskinen.

Leica Geosystems säkerhetsmodul i ConX varnar om nödsituationer till MC1

Dessa meddelanden skickas ut för att komplettera det traditionella mistlurssystemet. Med den avancerade meddelandefunktionen ser operatörerna visuella varningar direkt på sina skärmar. Alla dessa aviseringar dyker upp i popup-rutor i Leica MC1-mjukvaran på MCP80-panelen och måste bekräftas av operatören. Det hjälper kontorsteamet att identifiera vilka operatörer eller maskiner som fortfarande kan vara utsatta för fara.

Jag borde också nämna att det finns en instrumentpanel som gör det enkelt att spåra säkerhetsrelaterade nyckeltal och att hålla ett öga på hur de nya säkerhetsåtgärderna fungerar. Jag tycker att den här nya modulen är ett utmärkt komplement till vår portfölj med säkerhetsprodukter.

Vilka tycker du är de största fördelarna med ConX-säkerhetsmodulen?

Brad: Jag tycker att modulens funktion för att kombinera data om incidenter med datan som genereras av PA10, PA80 och CAS är extremt viktig. Det ger en komplett översikt över incidenter och potentiella incidenter. Nu har platsansvariga bästa möjliga förutsättningar för att undvika liknande situationer i framtiden. Data från incidenter kan hanteras direkt i ConX eller genom etablerade API:er till utvalda system från tredje part.

KPI-instrumentpanelen till Leica Geosystems säkerhetsmodul

Jag tycker också att kommunikationsfunktionen i ConX för arbetsflödet mellan kontoret och fältet är banbrytande. Det är ett rejält steg framåt när det gäller spårbarhet och tydlighet.

Vem tror du kommer ha mest nytta av denna nya modul?

Michele: En av de fantastiska sakerna med alla Leicas säkerhetslösningar är att de är till nytta för i stort sett alla på anläggningsplatsen på ett eller annat sätt. Det är ett enkelt val för inköpsansvariga eftersom användarna redan är bekanta med plattformen, och det är en enkel enlicensintegrering med de befintliga MC1-systemen.

Data som samlas in av modulen ger en heltäckande insyn i incidenter på plats, vilket gör att ledningen kan fatta beslut om nya säkerhetsåtgärder baserat på reella data. Arbetsledare och lantmätare kommer att vara lättade över att incidentrapporteringen inte längre vilar enbart på deras axlar, eftersom modulen kan tillhandahålla omfattande incidentrelaterade data när det behövs.

Alla som arbetar på byggarbetsplatser är väl medvetna om riskerna de utsätter sig för dagligen. Jag hoppas att den nya säkerhetsmodulen kommer att göra att de känner sig trygga i förvissningen om att risken för incidenter på deras arbetsplats är så låg som den kan vara.

Hur kan kunderna köpa säkerhetsmodulen i ConX?

Michele: Kunder som redan har systemen iCON PA10, iCON PA80 eller CAS kan köpa en licens och enkelt aktivera modulen i webbgränssnittet.

Licenserna är uppdelade i fyra grupper, baserat på antalet maskiner med sensorer som är uppkopplade mot Leica ConX-projekt. Vi har licenser för 0–9, 10–29, 30–49 enheter och en licens för obegränsat antal enheter. Licenserna är tidsbegränsade och kan beställas i steg om hela veckor för mellan 2–52 veckor. Vi valde den här modeller eftersom den är flexibel och skalbar för alla slags projekt oavsett storlek och varaktighet.

Var kan man hitta mer information om de här lösningarna?

Brad: Produktens webbplats är en jättebra informationskälla! Vi har dessutom utvecklat ett informationsblad om säkerhetslösningar som innehåller mer tekniska detaljer om de olika produkterna och deras komponenter, och om hur lösningarna bidrar till att hjälpa våra kunder skydda sin personal och sina tillgångar på byggarbetsplatserna.

Brad och Michele – tack för att ni berättat för oss om de nya säkerhetslösningarna. Att du bara kan bli bättre på sådant som går att mäta vet du redan – och nu kan du börja mäta säkerheten!


Visit us at Bauma

Join our heavy construction industry experts at Hall A2, Booth #137 and explore the latest innovations and hands-on demos with experts ready to answer any questions.
Join our heavy construction industry experts at Hall A2, Booth #137 and explore the latest innovations and hands-on demos with experts ready to answer any questions.

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Instruktionsfilmer från LMC Academy

Leica Geosystems maskinstyrningslösningar – så gör du för att komma igång, och för att börja använda dem på ett effektivare sätt.
Leica Geosystems maskinstyrningslösningar – så gör du för att komma igång, och för att börja använda dem på ett effektivare sätt.