Fordelene ved å visualisere hendelsesdata for å forbedre sikkerheten på byggeplasser

Leica Geosystems' Safety Awareness Module i ConX løfter sikkerheten på anlegget til et nytt nivå.

Leica Geosystems Safety Awareness Module ConX

Skrevet av: Olga Papandreou

Bygg- og anleggsbransjen er en av verdens farligste bransjer. Derfor er det med god grunn at sikkerheten har høy prioritet hos alle på anlegget – fra direktører og bedriftseiere til prosjektledere og maskinoperatører. Prosjektforsinkelser, økte kostnader og tapt fortjeneste er bare en liten del av det. Ingen ønsker å forårsake eller bli utsatt for en ulykke på jobben.

Leica Geosystems forstår sikkerhetsrisikoene som alle involverte på byggeplasser står overfor. Derfor jobber vi for å beskytte mennesker og eiendom mot uhell ved å utvikle nye teknologier og innovative løsninger som gjør det lettere å ta vare på alles sikkerhet.

Vi tok en prat med Brad Mullis – Product Manager, Safety Awareness – og Michele Costa – Product Manager, ConX – for å få vite mer om Leica Geosystems’ nye Safety Awareness Module i ConX og hvilken verdi modulen har for kundene våre.

Leica Geosystems har utviklet en rekke innovative sikkerhetsprodukter for anleggsbransjen. Kan dere gi oss en oversikt over de nyeste og viktigste utviklingene?

Brad: I 2021 lanserte Leica en ny generasjon løsninger for bevissthet om sikkerhet, som inkluderer Leica iCON PA10, iCON PA80, iCON VA80 og CAS. Etter et år på markedet kan vi se at disse løsningene faktisk har forbedret sikkerheten på byggeplassene. Vi ser færre hendelser som uhell og skader på infrastruktur, og færre gebyrer og bøter. Maskinoperatørene forteller oss at disse produktene gir dem bedre visuell oversikt over omgivelsene, og vi får også høre at ledelsen bruker mindre tid og penger på ting som kompensasjon til medarbeidere, forsikring og reparasjon av maskinskader.

Jeg tror nøkkelen til denne suksessen er at disse løsningene har forbedret kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom arbeidere og maskinoperatører betydelig. Dette har hindret mange nestenulykker, noe som øker personsikkerheten på jobben samtidig som de totale kostnadene reduseres. I år introduserer vi et femte produkt i porteføljen – ConX Safety Awareness Module. 

Det høres interessant ut. Hva er det?

Michele: Jeg synes det er et veldig interessant produkt! Det har to hovedkomponenter. Den første er integrasjonen med de eksisterende sikkerhetsproduktene våre. Den nye modulen bruker den eksisterende skyinfrastrukturen i Leica ConX til å samle inn data og varsler fra Leica iCON PA10-, iCON PA80- og CAS-løsningene. Brukerne kan filtrere og eksportere data etter hendelse, utstyrstype, spesifikk maskin og farenivå for hendelser. Men det som virkelig gjør at modulen skiller seg ut, er at den gir en visuell fremstilling av de valgte dataene i et hendelseskart. Dette gjør det lett for sikkerhetsansvarlige å identifisere områder med høyere risiko – eller til og med spesifikke maskiner som er utsatt for høy risiko. Det er markedets første skybaserte løsning som samler inn og visualiserer sikkerhetsrelaterte data. Det er et langt steg fremover for sikkerheten på byggeplassene!

Hendelseskart i Leica Geosystems Safety Awareness Module

Den andre komponenten er modulens enestående muligheter for kommunikasjon mellom kontoret og anlegget. Frem til nå har det alltid vært en risiko for at viktig sikkerhetsinformasjon ikke blir mottatt. Med denne nye modulen kan personell på kontoret sende SOS-varsler for å informere alle brukere av MC1-programvaren om nødssituasjoner på anlegget, som brann, kjemikaliesøl eller uvær. Det er også en funksjon for å varsle utvalgte brukere eller spesifikke maskinoperatører om forventede hendelser som kan påvirke arbeidet deres. Det kan være ting som kommende sprengninger, åpne grøfter, ustabile materialer som må unngås, eller bakkepersonell som beveger seg i nærheten av maskinen.

Leica Geosystems Safety Awareness Module i ConX, SOS-varsler til MC1

Disse meldingene kommer i tillegg til det tradisjonelle systemet med varslingshorn. Med disse avanserte meldingsfunksjonene får operatørene visuelle varsler direkte på skjermene sine. Alle varslingene vises i Leica MC1-programvaren på MCP80-panelet, og må bekreftes av operatøren. Dette hjelper kontoret å identifisere enheter som fortsatt kan være i fare.

Jeg vil også nevne at modulen inneholder et dashbord som gjør det lett å spore sikkerhetsrelaterte KPI-er og følge med på virkningen av nye sikkerhetstiltak. Jeg synes denne modulen er et utmerket tillegg til den eksisterende porteføljen vår.

Hva mener dere er de viktigste fordelene med ConX Safety Awareness Module?

Brad: Jeg mener at muligheten til å kombinere hendelsesdata fra denne modulen med data fra PA10, PA80 og CAS er ekstremt viktig. Det gir full oversikt over hendelser og potensielle hendelser. Nå har anleggslederne de beste forutsetninger for å unngå lignende situasjoner i fremtiden. Hendelsesdataene kan tolkes direkte i ConX eller via etablerte API-er til foretrukne tredjepartssystemer.

KPI-dashbord i Leica Geosystems Safety Awareness Module

Jeg mener også at mulighetene til å sende meldinger fra kontoret til anlegget i ConX er banebrytende for bransjen. Det er et langt steg fremover med tanke på sporbarhet og klarhet.

Hvem tror dere kommer til å dra mest nytte av den nye modulen?

Michele: Noe av det fantastiske med Leicas sikkerhetsløsninger er at stort sett alle på anlegget har nytte av dem på en eller annen måte. Det er et enkelt valg for innkjøpsansvarlige fordi brukerne allerede er kjent med plattformen, og løsningen er lett å integrere med eksisterende MC1-systemer med bare én lisens.

Dataene som samles inn av modulen gir full oversikt over hendelser på anlegget, og gir ledelsen mulighet til å ta datadrevne beslutninger om nye sikkerhetstiltak. Formenn og landmålere kan glede seg over at ansvaret for å rapportere hendelser ikke lenger ligger kun på deres skuldre, fordi modulen gir tilgang til omfattende hendelsesrelaterte data ved behov.

Mannskapene på anleggene er fullt klar over farene de står overfor i hverdagen. Jeg håper at den nye Safety Awareness-modulen bidrar til at de kan føle seg trygge på at arbeidsplassen er så sikker som den kan være.

Hvordan kjøper kundene Safety Awareness Module i ConX?

Michele: Kunder som allerede har iCON PA10-, iCON PA80- eller CAS-systemer, kjøper bare en lisens på Leica ConX Safety Awareness Module før de aktiverer modulen i nettgrensesnittet.

Lisensene er delt inn i fire grupper basert på antall maskiner med varslingssensorer som er knyttet til et prosjekt i Leica ConX. Vi har 0–9, 10–29, 30–49 og ubegrenset antall lisenser. Lisensene er tidsbegrenset og kan bestilles i hele uker fra 2 til 52 uker. Vi har valgt denne modellen fordi den er fleksibel og kan skaleres etter størrelsen og varigheten til prosjekter.

Hvor kan man finne mer informasjon om disse løsningene?

Brad: Produktnettstedet er en god kilde til informasjon! I tillegg har vi utviklet et infoblad om løsninger for sikkerhetsbevissthet som inneholder flere tekniske detaljer om de ulike løsningene, hvilke komponenter de krever, og hvordan alt kombineres, for å hjelpe kundene våre å beskytte mennesker og eiendom på byggeplassene.

Takk til både Brad og Michele for at dere tok dere tid til å fortelle om denne viktige sikkerhetsløsningen. Det er sant at man bare kan forbedre det man kan måle, og nå kan man måle sikkerheten!


Visit us at Bauma

Join our heavy construction industry experts at Hall A2, Booth #137 and explore the latest innovations and hands-on demos with experts ready to answer any questions.
Join our heavy construction industry experts at Hall A2, Booth #137 and explore the latest innovations and hands-on demos with experts ready to answer any questions.

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Instruksjonsvideoer fra LMC Academy

Forstå Leica Geosystems' løsninger for maskinkontroll – hvordan komme i gang og bruke dem mer effektivt.
Forstå Leica Geosystems' løsninger for maskinkontroll – hvordan komme i gang og bruke dem mer effektivt.