Leica iCON iGG2 2D-lösning

Intelligenta 2D-avjämningslösningar för väghyvlar

Leica iCON iGD2 grader solution
Leicas iGG2-lösningar för bandschaktare ökar maskinanvändningen, höjer produktiviteten och optimerar materialanvändningen i alla typer av schaktningsprojekt och finavjämningsuppdrag. Lösningen kan kombineras med ett brett spektrum av sensorer och förenar användarvänlighet och oöverträffad flexibilitet med ett intuitivt användargränssnitt.

De nya avancerade Leica iCON MCP50 och MCP70-panelerna på 5" respektive 7" har en mycket tydlig display med hög synlighet både dag som natt och i alla tänkbara siktförhållanden. Mjukvaran Leica iCON iXE2 för grävmaskiner körs i vår nya Smart Junction Box istället för direkt från panelen, vilket förbättrar systemets övergripande prestanda och adderar flexibilitet för framtida lösningar som utvecklas.

Grundläggande maskinstyrning


Lösningen Leica iCON grade iGG2 erbjuder automatisk styrning av både lutning och höjd. Lasermottagare installeras på väghyveln och används tillsammans med en roterande laser. En enkel laser används för höjdindikering. Om du lägger till en extra mast och en lasersensor kan du arbeta oberoende av lutningsriktningen.

Automatisk sidoväxling


För väghyvlar används den nya trisonic-sensorn för att upprätthålla höjd och lutning genom att följa ett riktsnöre eller en befintlig trottoarkant. När maskinen arbetar i automatiskt läge upprätthållare trisonic-sensorn höjden och styr sidoväxlingen genom att följa ett riktsnöre eller en befintlig trottoarkant.

Förstklassiga sensorer


Använd lasermottagarna Leica MLS720 eller MLS 820. Den nya lasermottagaren MLS820 har större räckvidd och kan användas utan elmast. Den är utrustad med elektronisk inställning av börvärdet så att sensorn inte behöver flyttas upp och ned manuellt och ingen elmast behövs. Lasermottagaren kan även drivas av ett bilbatteri som fristående enhet i områden med dålig strömförsörjning.

Flexibel och uppgraderingsbar


Dra fördel av en enkel 2D-lösning med nya och förbättrade sensorer och genomför uppgradering enkelt för arbeten som kräver mer automation, dokumentation och precision. Lägg till kontrollpanelen MCP80, programvaran MC1 och GNSS-antenner eller radio och prisma och uppgradera till en 3D-lösning utan att behöva byta ut sensorer och kablar.


Ladda ned

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.