AP20 AutoPole – Revolutionerar mätningar med totalstation

Expertråd

Leica AP20 AutoPole

Leica Geosystems automatiska totalstationer och MultiStations är av största vikt i vardagliga arbetsflöden inom mätning och utsättning, tack vare automatisering och mjukvaruintegration som resulterar i betydligt högre produktivitet och större säkerhet när det gäller exakta mätningar, samt hög kvalitet på det som levereras.

Att arbeta med en lodstav vid mätning har dock varit den svaga länken i denna automatiseringskedja. Mycket tid går åt till att åt att nivillera blåsan i avvägaren och registrera förändringar i stavhöjden i programvaran. Dessutom finns en det en risk för att totalstationen inte kan hitta målet på stökiga arbetsplatser . För att täppa till denna svaga länk har Leica Geosystems utvecklat Leica AP20 AutoPole – världens första intelligenta lodstav.

AP20 är en unik smart lösning som gör det möjligt för mätingenjörer att mäta med en vinklad stav, automatiskt registrera höjdförändringar i fältmjukvaran och säkerställa att totalstationen söker och låser endast till sitt mål.

Hannes Maar, Senior Product Engineer på Leica Geosystems med expertkunskap inom mätning, presenterar nya AP20 och ger råd om hur denna senaste innovation kan optimera mätingenjörens arbetsflöde med hjälp av automatisering.

Innovativ och automatiserad lodstav

Leica AP20 AutoPole är en helt unik smart lösning som löser många utmaningar som mätingenjörer ställs inför idag, när de använder en prismastav tillsammans med en automatiserad totalstation. AP20 består av en intelligent sensormodul som kommunicerar med våra automatiserade totalstationer och MultiStations och kan fästas på vår nya AP reflektorstav med passiva avkänningselement. Med båda är det möjligt att mäta punkter med en vinklad stav, automatisera höjdjusteringar av staven och söka och låsa på vilket standardmål som helst som är monterat överst på staven.

För att så långt som möjligt underlätta utsättnings- och mätningsuppdrag är AP20 konstruerad för att kunna hanteras vid både enmans- och tvåmansarbete. Den kan styras direkt från totalstationen eller från en fältdator eller surfplatta. Detta gör att AP20 är lätt anpassa till din befintliga konfigurering av totalstationsmätningen.

Tre kraftfulla fördelar i mätingenjörens arbete

Var och en av AP20:s unika funktioner ger uppenbara och betydande fördelar för mätingenjörens arbetsflöde.

Lutningskompensation är en funktion som möjliggör punktmätning med en vinklad stav, vilket gör att man inte behöver nivellera staven eller hålla den stadig under punktmätning. I huvudsak innebär AP20 att du slipper osäkerheten vid avvägning som görs av stavoperatören och istället kan känna full tillit till den säkerhet som en pålitlig IMU-sensor erbjuder.

Även när du måste vinkla en stav mycket kraftigt för att nå en punkt kan du vara säker på att spetsen på staven alltid är den punkt som mäts. Lutningskompensation gör punkter tillgängliga som tidigare var för svåra att mäta eller till och med omöjliga att nå. Samtidigt ökar produktiviteten eftersom du kan samla in data eller sätta ut en plats utan att arbetet fördröjs för att du måste nivellera staven.

Med funktionen PoleHeight mäter AP20 automatiskt den aktuella höjden på staven och lägger in de detekterade förändringarna i Leica Captivate fältmjukvaran. På så sätt slipper du att läsa, kontrollera och lägga in höjdförändringar manuellt i fältmjukvaran. Detta eliminerar också tidskrävande efterbearbetning för att rätta till felaktigt angivna eller glömda målhöjder, vilket sparar tid både på kontoret och ute på fältet.

Förhållandena på arbetsplatserna är sällan statiska eller förutsägbara. Därför händer det säkert ibland att du behöver ändra höjden på staven för att säkerställa siktlinjen till totalstationen över någon form av hinder. Med AP20:s PoleHeight-funktion kan du enkelt justera höjden för att anpassa den till situationen och vara säker på att rätt stavhöjd alltid är registrerad.

Redan idag kan våra automatiserade totalstationer och MultiStations detektera vad som är och vad som inte är ett mål och kan därmed filtrera bort främmande reflektioner. Med AP20 kan de nu detektera om målet är ditt mål. TargetID gör det möjligt för totalstationen att identifiera ditt mål under sökning, vilket förhindrar låsning vid andra mål. Denna funktion är särskilt användbar när flera mätingenjörer arbetar tillsammans på en arbetsplats.

 

Få verksamheten att växa med automatisk mätning

För leverantörer av mättjänster som vill optimera arbetsflödet genom att minska mänskliga fel under såväl utsättning som mätning är Leica AP20 AutoPole ett mycket värdefullt komplement till Leica Geosystems totalstationer. Eftersom AP20 passar in i dina befintliga arbetsflöden och leder till att dessa förbättras ger det omedelbara fördelar utan att orsaka avbrott i processen eller stillestånd på grund av utbildning.

Dessutom är kombinationen av lutningskompensation, automatisk stavhöjdsidentifiering och målidentifiering unik på marknaden. Det ger fördelar som garanterad mätkvalitet, transparent tillförlitlighet i fält, samt tidsbesparingar, vilket innebär en betydande produktivitetsökning i samband med mätuppgifter. Allt detta tillsammans med en robust design gör att ägaren får uppleva en helt ny typ av lättanvänd och flexibel stavanvändning med lägsta totala ägarkostnad.


Hannes Maar,
Senior Product Engineer

Kontakta oss så får du veta mer om hur Leica AP20 AutoPole kan optimera dina automatiska mätningar.Vill du prata med en Leica AP20 AutoPole expert?

Contact us about Total Stations

Get in contact with us for more information about our total station portfolio.
Get in contact with us for more information about our total station portfolio.

Total Station Comparison Chart

Which total station is right for you?
Which total station is right for you?

LOC8 - Theft Deterrence and Location Solution

Protect your total station: always know where your instrument is in the field. Discover the benefits of remotely locking your total station, learn about Geo Fences and more.
Protect your total station: always know where your instrument is in the field. Discover the benefits of remotely locking your total station, learn about Geo Fences and more.

Leica Captivate träningsvideos

The Leica Captivate träningsvideos visar dig hur du konfigurerar, utför och får den information som behövs för att slutföra jobbet.
The Leica Captivate träningsvideos visar dig hur du konfigurerar, utför och får den information som behövs för att slutföra jobbet.

Utbildning på nätet

Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.
Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.

Kontakta våra experter inom allmän säkerhet, skydd och kriminaltekniska undersökningar

Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet
Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet