Leica Nova MS60 MultiStation: Automatisk totalstation med scanning

Det ultimata allroundinstrumentet – en självlärande totalstation med scanning, GNSS-anslutning och digital bildbehandling

Med Leica Nova MS60 – världens första självlärande MultiStation – kan du utföra alla typer av mätningar med ett och samma instrument.

MS60 är en totalstation med scanning som möjliggör fullständig datainsamling av enskilda punkter och stora områden med hjälp av sensorfusion och automatisering. Den integreras sömlöst i Leicas mätmjukvara för fältet och kontoret så att du snabbt kan slutföra ditt arbete på plats och erbjuda värdefulla leveransbara resultat.


En förstklassig totalstation

Mycket exakta vinkel- och avståndsmätningar, robust design och lättanvända appar. Med förbättrade automatiserade funktioner, som Dynamic Lock, Autoheight och självlärande ARTplus-funktioner, ökar MS60 din effektivitet även under de mest utmanande förhållandena.
Mycket exakta vinkel- och avståndsmätningar, robust design och lättanvända appar. Med förbättrade automatiserade funktioner, som Dynamic Lock, Autoheight och självlärande ARTplus-funktioner, ökar MS60 din effektivitet även under de mest utmanande förhållandena.

3D-laserscanning

Scanna upp till 30 000 punkter per sekund (Hz) för att slutföra ditt arbete snabbt och få täta scanningsnät. MS60 erbjuder optimerade scanningsvägar, inklusive zenitscanningar, vilket gör att du kan minska den totala scanningstiden avsevärt.
Scanna upp till 30 000 punkter per sekund (Hz) för att slutföra ditt arbete snabbt och få täta scanningsnät. MS60 erbjuder optimerade scanningsvägar, inklusive zenitscanningar, vilket gör att du kan minska den totala scanningstiden avsevärt.

GNSS-anslutning

GNSS är fullständigt integrerat i arbetsflödet och datastrukturen, vilket möjliggör direkt georefering och ökar din flexibilitet i fältet.
GNSS är fullständigt integrerat i arbetsflödet och datastrukturen, vilket möjliggör direkt georefering och ökar din flexibilitet i fältet.

Digital avbildning

Teknik för digital avbildning, inklusive en vidvinkel och teleskopkamera med 30x förstoring, möjliggör bildassisterad mätning både direkt från instrumentet och via fjärrstyrning vid sidan av förbättrad bilddokumentation.
Teknik för digital avbildning, inklusive en vidvinkel och teleskopkamera med 30x förstoring, möjliggör bildassisterad mätning både direkt från instrumentet och via fjärrstyrning vid sidan av förbättrad bilddokumentation.

Användningsområden för Leica Nova MS60

Traditionell mätning och mycket mer. Lär dig hur vår scanningsstation möjliggör mätuppgifter och tillhandahåller leveransbara resultat för en rad olika platser och strukturer.

 • Ytor och volymer inom anläggning och gruvdrift: schaktmassor och depåer, skapa DTM:er och kontrollera ytor, materialtjocklek, blästringsytor och marknivåer
 • Analys av komplexa strukturer och objekt inom anläggnings-, marin- och infrastrukturprojekt: dimensionskontroll, as-built och registerhållning
 • Mätning av byggnader och strukturer: analys av skick/godkännanden för broar, BIM och as-built
 • Arbeten på fasader, höjder och kulturskyddade objekt: skapande av traditionella produkter som 2D-kartor eller 3D-modeller
 • Deformationsövervakning av strukturer och mark: automatiska eller periodiska mätningar av byggnader, transportinfrastruktur, naturliga faror, dammar och andra objekt

Integrerad mätning, övervakning och CAD-mjukvara

 • Leica Captivate – Den inbyggda mjukvaran i MS60 med lättanvända appar som täcker alla dina mätuppgifter. Omfattar en rad verktyg för att optimering av dina scanningsuppgifter, bland annat Inspect Surface.
 • Leica Infinity – en intuitiv mjukvara för mätning som möjliggör sömlös dataöverföring från MS60 till kontoret för hantering, bearbetning, analys och kvalitetskontroll av dina fältdata.
 • Leica GeoMoS – automatiserad mjukvara för övervakning av deformation med rörelseanalys, rapporter och meddelanden
 • Leica Cyclone – mjukvara för bearbetning och hantering av punktmoln, samarbete och visualisering.
 • Leica Cloudworx – CAD-pluginprogram som hjälper dig att arbeta effektivt med stora punktmoln direkt i det CAD-program som du använder.
 • Ytterligare Hexagon-paket samt utvalda partnerprogram


Innehåll i fokus

Övervakning av motorväg genom patchscanning

MS60 var ett integrerat verktyg för övervakning av en trafikerad motorväg i Storbritannien i samband med byggande av en tunnel under den. Med hjälp av den unika patchscanningsfunktionen och övervakningsmjukvara kunde vägen användas av förare samtidigt som övervakning av rörelser säkerställde säkerheten.
MS60 var ett integrerat verktyg för övervakning av en trafikerad motorväg i Storbritannien i samband med byggande av en tunnel under den. Med hjälp av den unika patchscanningsfunktionen och övervakningsmjukvara kunde vägen användas av förare samtidigt som övervakning av rörelser säkerställde säkerheten.

Innovationer i MS60

En av våra experter förklarar hur totalstationen MS60 med scanning har utrustats med senaste teknik som förbättrar mätpotentialen inom en rad olika användningsområden.
En av våra experter förklarar hur totalstationen MS60 med scanning har utrustats med senaste teknik som förbättrar mätpotentialen inom en rad olika användningsområden.

Avkastningen på en totalstation med scanning

Det framgångsrika amerikanska företaget Titcomb Associates delar med sig av sin erfarenhet av integration av MS60 i sina arbetsflöden för mätning och de säkerhets- och verksamhetsrelaterade fördelar som det har medfört.
Det framgångsrika amerikanska företaget Titcomb Associates delar med sig av sin erfarenhet av integration av MS60 i sina arbetsflöden för mätning och de säkerhets- och verksamhetsrelaterade fördelar som det har medfört.

Leica MS60 MultiStation är fullt kompatibel med: