Leica M-Com mobil kommunikationslösning

Leica ComBox60, vy framifrån

Monitorering: Leica ComBox60

En intelligent fristående enhet för kommunikation och strömhantering.

Leica Mcom Callout

Monitorering: Leica ComGate20

Enhet för kommunikationsövervakning för effektiv och framtidssäker integration med övervakningslösningarna Leica GeoMoS

Bild av Leica GeoMoS Edge portlet

Leica GeoMoS Edge

Övervakningsprogram för autonom sensorkontroll och oavbruten dataloggning i fält.

Leica GeoMoS Edge

See how Leica GeoMoS Edge enables you to monitor without data gaps.

Contact us about Monitoring

Get in contact with us for more information about our monitoring solutions.
Get in contact with us for more information about our monitoring solutions.