Najnowsza technologia tachimetryczna przyspiesza monitorowanie zbiorników poflotacyjnych w Brazylii.

Studium przypadku

Campaign monitoring at tailings dams across Brazil - Leica Geosystems

Autor: Rafael Cruz, Rogerio Weigert, Megan Hansen 

Katastrofalne i śmiertelne zawalenia się dwóch tam na zbiornikach poflotacyjnych w kopalniach w Brazylii w 2015 i 2019 roku spowodowały wprowadzenie zmian w prawie krajowym, które wymagają monitorowania zbiorników w celu zapewnienia stabilności konstrukcji i zwiększenia bezpieczeństwa. Aby pomóc firmom górniczym w spełnieniu tego wymogu, Cepemar, firma specjalizująca się w rozwiązaniach środowiskowych dla górnictwa, monitoruje zapory w całej Brazylii przy użyciu tachimetrów Leica Nova TM60. Dzięki bardzo dokładnym danym mierzonym przez TM60, Cepemar może wykryć deformacje, złagodzić ryzyko i umożliwić szybką reakcję.


Zawalenie się tamy na zbiorniku z odpadami doprowadziło do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących monitorowania

Zawalenie się zapory w dwóch brazylijskich kopalniach uwolniło rzeki toksycznego błota, powodując ofiary śmiertelne i wszechobecne szkody dla lokalnych społeczności, gospodarek i ekologii. Zapory, w których gromadzone są odpady górnicze z przerobionej skały, są obwałowane przez konstrukcje ziemne, które rosną z czasem, gdy operacje górnicze generują więcej odpadów. Ponieważ zbiorniki te są konsekwentnie powiększane i przechowują szkodliwe materiały, kluczowe jest ścisłe monitorowanie ich pod kątem deformacji wskazujących na zagrożenie integralności strukturalnej.

W odpowiedzi na te tragiczne przypadki, w 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów federalnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa zbiorników odpadów kopalnianych, w tym parametrów dotyczących monitorowania konstrukcji. W zależności od rodzaju konstrukcji zbiorniki te prezentują różne poziomy ryzyka awarii. Poziomy ryzyka określają, jak często pomiary są wymagane przez prawo i jaki rodzaj monitoringu jest potrzebny - ciągły, automatyczny lub monitoring cykliczny.

 Latest total station technology speeds campaign monitoring at tailings dams across Brazil


Monitorowanie zbiorników odpadów poflotacyjnych w kopalniach w całej Brazylii 

Cepemar odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu zbiorników odpadów poflotacyjnych w kopalniach w całej Brazylii, pomagając firmom w zwiększaniu bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów prawa krajowego. Jako największy dostawca usług w zakresie badań i monitoringu środowiska w Brazylii, Cepemar gromadzi dane geofizyczne i geoprzestrzenne w celu przeprowadzenia badań wpływu i oceny ryzyka.

W szczególności, Cepemar prowadzi monitoring na zbiornikach odpadów poflotacyjnych na terenie całego kraju, zbierając pomiary codziennie, co tydzień lub co miesiąc, wykorzystując punkty orientacyjne na powierzchni zbiorników, wałów, wyrobisk i klifów górniczych. Przed zainwestowaniem w TM60, Cepemar używał ręcznych tachimetrów do zbierania danych, co oznaczało, że technicy musieli lokalizować i mierzyć każdy pryzmat w czasochłonnym procesie. Aby usprawnić proces monitorowania, Cepemar zaproponował dodanie najnowocześniejszych technologii umożliwiających większą dokładność wraz z bardziej wydajnym i szybszym gromadzeniem danych.

"Celem było zapewnienie klientowi końcowemu większej dokładności, jakości danych i pewności w naszych procesach monitorowania kampanii" - wyjaśnił kierownik projektu Cepemar, Frilson Mateus V. Netto.

Ccampaign monitoring at tailings dams across Brazil


Inwestycja w TM60 w celu usprawnienia procesów monitorowania

Aby osiągnąć cele związane z procesem i wydajnością, firma Cepemar wybrała TM60, tachimetr zaprojektowany z myślą o monitorowaniu. Solidny, precyzyjny i trwały TM60 posiada najdalszy na świecie zasięg ATRplus, półsekundową dokładność automatycznego celowania, zaawansowane obrazowanie i najdłuższą pracę ciągłą. Te cechy usprawniają proces pracy pomiarowej od ustawienia do zebrania i analizy danych, a są kluczowe, gdy TM60 jest wykorzystywany do automatycznego monitoringu w połączeniu z pakietem oprogramowania Leica GeoMoS Monitoring.

"Wybraliśmy Leica Geosystems jako naszego partnera, ponieważ mają najbardziej wytrzymały i niezawodny sprzęt" - mówi Netto. 

Pracując w przeszłości ze sprzętem Leica Geosystems, w tym z tachimetrem manualnym TS06 i odbiornikami GNSS RTK - Leica GS15 i GS16, przedstawiciele Cepemar podali jakość instrumentów Leica jako silny wpływ na swój wybór.

Aby przyspieszyć wprowadzenie TM60 do pracy w monitoringu, lokalni specjaliści z Leica Geosystems przeprowadzili szkolenie, dzięki któremu technicy Cepemar mogli natychmiast rozpocząć pracę z instrumentem. Oprócz szkoleń i wsparcia ze strony zespołu serwisowego, oprogramowanie pokładowe TM60, Leica Captivate, zawiera aplikację do monitorowania TPS, która daje wskazówki dotyczące procesu i wizualizuje dane w 3D bezpośrednio w terenie.

ATRplus z technologią samouczenia się TM60 adaptuje się do warunków środowiskowych, takich jak mgła i deszcz, dostosowując parametry, co zwiększa skuteczność pomiarów. Usprawniając proces, TM60 wykonuje automatyczne pomiary poznanych celów, umożliwiając szybsze gromadzenie danych, zmniejszając prawdopodobieństwo błędu poprzez automatyczne ustawianie parametrów dla każdego pomiaru oraz zwiększając jakość udanych pomiarów dzięki automatycznej kontroli błędów. Dzięki temu technicy Cepemaru mają mniej pracy i mają zapewniony kompletny zestaw danych do analizy.

 Campaign monitoring at tailings dams across Brazil - Leica Geosystems

Monitorowanie na terenie zbiorników odpadów poflotacyjnych i nie tylko

Dzięki tym pomiarom, Cepemar przeprowadza analizę porównawczą w czasie, określając czy pryzmat się poruszył i czy występują deformacje. Następnie układa dane sprawozdawcze w tabelach, wykresach i mapach, aby zapewnić klientom przejrzyste wyniki. Raporty te pokazują, czy ruchy powierzchniowe wystąpiły wzdłuż zbiorników, dostarczając informacji o integralności strukturalnej, co zwiększa bezpieczeństwo, umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w przypadku konieczności interwencji, a także pomaga klientom spełniać przepisy federalne.

Oprócz sukcesów w zakresie monitorowania kopalni, potwierdzonych pozytywnymi opiniami klientów i przedłużonymi umowami, Cepemar rozszerza swoje usługi monitorowania poza struktury górnicze. Od zabezpieczania relacji z obecnymi klientami po nawiązywanie kontaktów z nowymi, TM60 pomaga firmie Cepemar świadczyć wysokiej jakości usługi, które zarówno zwiększają bezpieczeństwo, jak i promują rozwój biznesu.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie monitorowania kopalń, od prowadzenia kampanii do pełnego zautomatyzowania, z wykorzystaniem szeregu czujników, oprogramowania i usług. 

 

Rozwiązania w zakresie monitoringu kopalń

Monitorowanie w czasie rzeczywistym stabilności zbocza, zbiorników na odpady oraz tam, wyrobisk, ścian i robót podziemnych lub osiadania ziemi i wpływu klimatu na Twoją kopalnię.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym stabilności zbocza, zbiorników na odpady oraz tam, wyrobisk, ścian i robót podziemnych lub osiadania ziemi i wpływu klimatu na Twoją...

Przykłady wdrożeń monitoringu

Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.
Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie monitoringu.