Monitoring infrastruktury kolejowej: Rozwiązania w zakresie pomiarów

Studium przypadku

Leica ComBox60 Key Visual - Monitoring of Railway Structure

Autor: Simon Hall

Zagrożenie życia ludzkiego w wyniku awarii infrastruktury jest jednym z największych zagrożeń, z jakimi codziennie spotykają się firmy budowlane i geodezyjne. Nawet najmniejsze ruchy mogą powodować długotrwałe komplikacje, dlatego tak ważne jest, aby struktury te były monitorowane i utrzymywane w najwyższych standardach bezpieczeństwa.

Firma Survey Solutions, założona w 1997 roku, jest jedną z największych brytyjskich firm geodezyjnych, specjalizującą się w pomiarach gruntów, budynków, pomiarów podziemnych, inżynierii budowlanej i monitoringu. Początkowo firma była filią TA Millard, ale po wykupieniu przez zarząd w 2004 roku stała się niezależną firmą. Survey Solutions posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu pomiarów geomatycznych, w różnych sektorach i dla wszystkich rozmiarów projektów, wykorzystując najnowsze technologie pomiarowe, aby dostarczyć dane szybko, szczegółowo i w różnych formatach.

Survey Solutions od wielu lat używa sprzętu Leica Geosystems, w tym tachimetru Leica TS16.


Zmniejszenie zagrożenia dla życia ludzkiego

Firma Survey Solutions została zakontraktowana do przeprowadzenia projektu monitorowania budynku stacji kolejowej i peronu, gdzie na całym terenie występowały ruchy strukturalne. Dane ze zdalnego monitoringu są wykorzystywane do zminimalizowania ryzyka związanego z przemieszczaniem się infrastruktury krytycznej, a ostateczna decyzja o rozbiórce i przebudowie peronu jest również podejmowana w oparciu o wyniki projektu.

Projekt ma kluczowe znaczenie, ponieważ przemieszczanie się konstrukcji spowodowało już pewne zmiany w codziennym funkcjonowaniu, w tym ograniczenie wielkości pociągów, które mogą zatrzymać się na stacji z 12 do 6 wagonów ze względu na potencjalne zagrożenie.

Projekt został zaplanowany na 40 tygodni i wykorzystał najnowsze platformy technologiczne Leica Geosystems do stworzenia raportów dostosowanych do potrzeb klienta, wykorzystując proste rozwiązania typu "plug and play" do monitorowania stanu konstrukcji, w szczególności przemieszczeń pojedynczych pryzmatów w celu odwzorowania ruchu na stacji.

Ze względu na krytyczne znaczenie projektu, wymagane było rozwiązanie wysokiej klasy. Firma Survey Solutions przeanalizowała kilku dostawców i ostatecznie zdecydowano, że rozwiązania Leica Geosystems są najbardziej odpowiednie dla tego projektu, w szczególności możliwość automatycznej walidacji położenia TPS podczas odczytu tablicy pomiarowej, aby umożliwić rzeczywiste przemieszczenia.


Produkty i realizacja

Monitoring of Railway Infrastructure - Leica ComBox60

Pakiet rozwiązań wybrany przez Survey Solutions łączył w sobie najnowsze tachimetry, oprogramowanie i komunikację do monitoringu.

Tachimetr Leica Nova MS60 został wybrany, aby umożliwić Survey Solutions wykonanie wszystkich zadań geodezyjnych za pomocą jednego instrumentu, wprowadzając fuzję sensorów na wyższy poziom poprzez połączenie najwyższej klasy możliwości tachimetru, skanowania laserowego 3D i obrazowania cyfrowego. MS60 został zamontowany w klatce bezpieczeństwa w celu ochrony przed wandalizmem i kradzieżą, a także był zdalnie sterowany w celu monitorowania pozycji 20 pryzmatów L-Bar zamontowanych w strategicznych punktach na całym terenie.

Zdalny monitoring był kluczowym czynnikiem przy wyborze rozwiązań Leica Geosystems, ponieważ dostęp do terenu stacji w godzinach pracy był ograniczony. Aby pokonać ten problem, Survey Solutions zainstalował Leica ComBox60, klucz do kompletnego rozwiązania zdalnego monitoringu. Zaprojektowany z myślą o prostocie, zespół Survey Solutions zamontował ComBox60 na miejscu przed podłączeniem MS60. Rozwiązanie to pozwoliło zespołowi na zdalną obsługę MS60 bez konieczności wizyty w terenie, zwiększając wydajność i upraszczając obsługę geodezyjnego czujnika pomiarowego w terenie.

Oprogramowanie Leica GeoMoS umożliwiło bezproblemowe podłączenie, zautomatyzowaną kontrolę sensora i natychmiastowe zapisanie danych z potężną analizą deformacji w Survey Solutions. GeoMoS Monitor zapewniał całodobową obsługę cyklu pomiarowego i przechowywał wszystkie przechwycone informacje w bazie danych, bez żadnych braków danych.

"Korzystamy z rozwiązań Leica od wielu lat ze względu na ich jakość, dodatkowo wsparcie, które otrzymujemy od Leica nie ma sobie równych. Możliwości raportowania i prostota rozwiązania sprawiły, że było to idealne rozwiązanie dla tego projektu." (David Mainwaring | Dyrektor - Survey Solutions)

Pierwsze zestawy danych zostały zebrane ręcznie poprzez interfejs GeoMoS, po zainstalowaniu pryzmatów, MS60 i ComBox60. Dane te zostały wykorzystane jako punkty początkowe, które były monitorowane w trakcie 40-tygodniowego projektu w celu dostarczenia danych o przemieszczeniach. Wielokrotne zestawy danych były rejestrowane w różnych porach dnia, aby ocenić wszelkie deformacje spowodowane przez zmieniające się warunki środowiskowe i strukturalne.

Zespół ekspertów z SCCS przeprowadził pełne szkolenie, dzięki czemu pracownicy Survey Solutions mogli pewnie korzystać z produktów.


Korzyści

Rozwiązanie zostało dostarczone i zainstalowane na czas, aby rozpocząć projekt zgodnie z napiętym harmonogramem, z zapewnionym w razie potrzeby wsparciem zespołów Survey Solutions. Prostota konfiguracji, łatwość raportowania i dynamiczne możliwości oprogramowania zapewniły, że wszystkie oczekiwania klienta i właściciela aktywów zostały spełnione.

Połączenie MS60 i ComBox60 umożliwiło Survey Solutions zdalną kontrolę projektu, redukując potrzebę podróżowania zespołu na miejsce w celu przeprowadzenia działań monitorujących. Ta metoda zdalnego, zautomatyzowanego monitorowania nie tylko zwiększyła wydajność poprzez redukcję czasu spędzonego na wizytach w terenie, ale także zapewniła znaczne oszczędności kosztów i zminimalizowała wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie śladu węglowego.

"Już planujemy kolejny projekt MS60 z Highways England z wykorzystaniem skanowania łat. Nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z wyników i wsparcia, jakie otrzymaliśmy od Leica i SCCS." (David Mainwaring | Dyrektor - Survey Solutions)


Zainteresowany monitoringiem? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi przykładami, pokazującymi jak nasi klienci wykorzystują nasze rozwiązanie do usprawnienia procesu roboczego związanego z monitoringiem:

Przykłady wdrożeń monitoringu

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.

Innowacyjne przetwarzanie brzegowe dla zautomatyzowanych systemów monitorowania

Dowiedz się, jak najnowsze osiągnięcia technologiczne rozwiązują potencjalne problemy w celu zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego przepływu danych.
Dowiedz się, jak najnowsze osiągnięcia technologiczne rozwiązują potencjalne problemy w celu zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego przepływu danych.

Monitorowanie kolei

Kompletne rozwiązanie do monitorowania w środowisku kolejowym
Kompletne rozwiązanie do monitorowania w środowisku kolejowym