Monitorowanie kolei

Kompletne rozwiązanie do monitorowania w środowisku kolejowym

 


Zapotrzebowanie na przepustowość i wydajność kolei stale rośnie, nieustannie napędzając potrzebę utrzymania i modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej, jak również rozbudowy sieci o nowoczesne, szybkie trasy.

Monitorowanie deformacji dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o zmianach geometrii toru (wyrównanie profilu poziomego / pionowego, przesunięcia różnicowe / przechyłki, skręcanie / skręcanie toru), umożliwiając podejmowanie szybkich i krytycznych decyzji w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa, co jest kluczowe zwłaszcza w czasie eksploatacji kolei.

Połączenie danych z geodezyjnych czujników monitorujących (tachimetry obrazujące, skanujące MultiStations) z czujnikami geotechnicznymi i środowiskowymi (czujniki pochylenia, czujniki odległości, wodowskazy, itp.), dostarcza pełnego obrazu ruchów odbywających się w czasie rzeczywistym.

Kiedy monitoring jest korzystny na kolei?

  1. Podczas konserwacji i budowy: wszelkie prace ziemne lub budowlane prowadzone w pobliżu linii kolejowej mogą powodować ruchy, które uszkadzają infrastrukturę lub wpływają na geometrię torów, narażając tym samym działające pociągi na ryzyko wykolejenia.
  2. Zgłaszanie zdarzeń niebezpiecznych: niestabilność zbocza może prowadzić do osunięć ziemi i obrywów skalnych, potencjalnie blokujących tor i stanowiących zagrożenie krytyczne.
  3. Ocena zmian środowiskowych: zmiany poziomu wód podpowierzchniowych mogą powodować osiadanie, które wpływa na geometrię toru, powodując zakłócenia lub zagrożenia na linii.
  4. Ocena stanu konstrukcji: infrastruktura kolejowa, taka jak mosty i tunele, jest podatna na zmiany w czasie, które mogą wpływać na integralność infrastruktury i prowadzić do problemów, takich jak zmniejszenie prześwitu lub nawet utrudnienia w ruchu kolejowym.

Film prezentuje typowe przykłady instalacji monitoringu na infrastrukturze kolejowej, jednak każdy projekt monitoringu wymaga specyficznej oceny i zaprojektowania systemu monitoringu, dlatego przed rozpoczęciem instalacji należy skonsultować się ze specjalistami.


Przykłady wdrożeń

Monitorowanie kolei i peronów podczas budowy

Technologia Leica Geosystems w służbie kolei
Technologia Leica Geosystems w służbie kolei

Monitoring i przyszłość ciężkiego budownictwa

Firma Käppeli Digital z Sargans rozszerzyła swoją ofertę usług. Dodając monitoring, mogą podejmować projekty monitorowania wewnętrznie. Dowiedz się wszystkiego o tym, jak mapują, planują i realizują procesy i zadania.
Firma Käppeli Digital z Sargans rozszerzyła swoją ofertę usług. Dodając monitoring, mogą podejmować projekty monitorowania wewnętrznie. Dowiedz się wszystkiego o tym, jak...

Monitorowanie kolei w Melbourne

Infrastruktury miejskiej nie buduje się z dnia na dzień. Pomiędzy planowaniem, projektowaniem i budową, w tym samym czasie odbywają się inne kluczowe działania - podobnie jak monitoring.
Infrastruktury miejskiej nie buduje się z dnia na dzień. Pomiędzy planowaniem, projektowaniem i budową, w tym samym czasie odbywają się inne kluczowe działania - podobnie...
Oprogramowanie

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Leica GeoMoS Edge

Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.
Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.

Leica GeoMoS Now!

Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Produkty sprzętowe

Leica Nova TM60: tachimetr do monitoringu

Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń
Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń

Leica ComBox60

Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.
Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.

Czujniki geotechniczne

Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych
Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych

Leica Nova MS60

Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.
Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.

Leica LS15 i LS10

Niwelatory cyfrowe o najlepszej dokładności na rynku
Niwelatory cyfrowe o najlepszej dokładności na rynku

Leica GMX910

Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.
Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.


Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Pozwól nam Cię wesprzeć