Teknologien endrer veibyggingen Hvordan teknologi bidrar til å forme det globale landskapet

Finn ut hvordan våre løsninger hjelper entreprenører i alle faser av veibyggingsprosjekter

Som en del av Hexagon tilbyr Leica Geosystems og våre søsterselskaper teknologiske løsninger som er skreddersydd for dine spesifikke krav i veibyggingsprosjekter. Vår omfattende produktpakke dekker hele byggeprosessen med avanserte teknologier for hver enkelt fase.

Utforsk vårt store utvalg, som spenner fra mobil kartlegging og reality capture til maskinkontrolløsninger for alle bruksområder. Våre løsninger er omhyggelig utviklet for å levere resultater som endrer bransjen, med vekt på betydningen av kostnadseffektivitet og langsiktig fortjeneste. Lavere driftskostnader, høyere effektivitet og betydelige miljøfordeler er hjørnesteinene i vårt teknologitilbud.


Leveranser før, under og etter byggefasen


Våre innovative teknologier gir interessentene i prosjektet den kunnskapen de trenger for å ta informerte beslutninger, optimalisere ressursbruken og forbedre totalresultatet, fra planleggingsfasen via byggefasen til rapporter og overvåkning av infrastruktur når byggearbeidet er ferdig.

Vår omfattende pakke av tilbud er utviklet for å revolusjonere datainnhenting, databehandling og dokumentasjon gjennom hele konstruksjonens levetid. Porteføljen av maskinvare- og programvareløsninger gir nøyaktig datainnhenting i sanntid ute i felt. Sømløs tilkobling til og integrering med kontorprogramvare og intuitive brukergrensesnitt gir rask databehandling, omfattende datagrunnlag og kraftige analysemuligheter.


 

 

Løsninger for alle faser i byggeprosessen


Flytt masser til riktig tid, til riktig sted og i riktig mengde ved å benytte brukervennlige teknologier som bidrar til å ferdigstille prosjektet til riktig tid, innenfor spesifikasjoner og budsjett, og med hensyn til sikkerhet og bærekraft.

Med våre maskinkontrolløsninger for alle anleggsmaskiner kan komplekse arbeidsoppgaver utføres med større nøyaktighet. Tilleggsløsninger bidrar til sømløse arbeidsprosesser ved å forenkle måling av fremdriften og håndtering av designdata.

Er du klar til å revolusjonere veibyggingsprosjektene? Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan våre løsninger møter de spesifikke utfordringene og mulighetene i dine prosjekter. Enten du fokuserer på motorveier, veier i tettbygde strøk eller andre veibyggingsprosjekter, står vårt team klart til å hjelpe deg på veien mot suksess.Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan våre løsninger møter de spesifikke utfordringene og mulighetene i dine prosjekter.


Eksempelstudier


Les suksesshistoriene om Leica Geosystems' samarbeid med entreprenører over hele verden for å implementere løsninger som dekker de spesifikke kravene i hvert enkelt prosjekt.


Måling og dokumentering


Design, planlegging og rapportering


Gravearbeid


Veifresing


Utlegging