Projektowanie i przechwytywanie dla kolei

Zapewnij wymaganą dokładność, aby zapewnić udane projekty i efektywnie zarządzać danymi geodezyjnymi dzięki wydajnym, przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniom kolejowym.

Przeglądaj projekty szyn i przygotowuj dane do pracy w terenie za pomocą Leica Infinity.

Zapewnienie udanego i zrównoważonego projektowania systemów kolejowych za pomocą sprzętu geodezyjnego, który zapewnia wymagany poziom dokładności, jest niezawodny i przyjazny dla użytkownika oraz umożliwia efektywne zarządzanie danymi.

Efektywne gromadzenie danych pozwalające na realizację projektu

Wyposażeni w rozwiązania pomiarowe geodeci zbierają dane szybko i dokładnie, dzięki czemu projektanci mogą tworzyć optymalne trasy kolejowe oraz projektować bezpieczne, niezawodne i opłacalne systemy kolejowe.

Nasze najlepsze w swojej klasie tachimetry, czujniki GNSS, oprogramowanie terenowe i biurowe oraz rozwiązania geodezyjne do przechwytywania rzeczywistości spełniają wymagające standardy projektowania linii kolejowych. Zbieraj dane szybko i bezpiecznie, aby mierzyć i analizować teren, istniejące konstrukcje i inne cechy, które mają wpływ na projektowanie linii kolejowych.

Dostarczanie najdokładniejszych danych i modeli cyfrowych dla zespołów projektujących linie kolejowe nad i pod ziemią.

Korzystając z narzędzi geodezyjnych, które dokładnie rejestrują i wizualizują teren, lokalizują podziemne media i identyfikują warunki podpowierzchniowe, geodeci dostarczają informacji potrzebnych inżynierom i projektantom do szczegółowych projektów kolejowych, w tym torów, mostów, tuneli i stacji.

Nasze rozwiązania pomagają tworzyć pomiary topograficzne, pomiary uzbrojenia podziemnego, dokumentować własność nieruchomości wzdłuż korytarza kolejowego oraz modele 3D w celu zrozumienia warunków panujących w terenie i wizualizacji informacji o terenie, elewacjach i cechach terenu. Dostarczanie rezultatów, które pomagają zapewnić, że tory, konstrukcje i inne elementy są prawidłowo skonstruowane, spełniają normy bezpieczeństwa i działają prawidłowo.

Zwiększenie bezpieczeństwa i skrócenie czasu spędzanego na torze

Cyfrowe bliźniaki mogą znacznie skrócić czas i wysiłek wymagany do pracy w terenie i pozwolić pracownikom skupić się na innych zadaniach, jednocześnie umożliwiając inżynierom i menedżerom dostęp do kompletnych i aktualnych danych o stanie istniejącego środowiska bez konieczności fizycznej wizyty na miejscu.

Nasze mobilne systemy mapowania i rozwiązania do naziemnego skanowania laserowego umożliwiają geodetom stworzenie inteligentnej rzeczywistości cyfrowej lub cyfrowego bliźniaka środowiska kolejowego, umożliwiając wirtualne symulacje, szybsze i bezpieczniejsze podejmowanie decyzji oraz lepszą komunikację między pracownikami terenowymi i innymi zespołami. Niezależnie od tego, czy projektujesz nowy, czy istniejący tor, znajomość dokładnej lokalizacji i stanu wszystkich zasobów przed rozpoczęciem budowy zwiększy wydajność, skracając przestoje i przyczyniając się do bezpieczeństwa na placu budowy.


Odkryj nasze rozwiązania do projektowania i przechwytywania torów kolejowych


Ustanowienie wysokiej jakości kontroli pomiarów


Najdokładniejsze tachimetry, niezawodne GNSS i oprogramowanie terenowe

Leica Geosystems oferuje kompletne portfolio tachimetrów i rozwiązań GNSS o najwyższej dokładności, aby zapewnić, że projekty kolejowe rozpoczną się od najdokładniejszej kontroli. Oprogramowanie Leica Captivate zapewnia rygorystyczne wyniki w terenie, aby zapewnić pewność przed opuszczeniem placu budowy.

Wiodąca w branży dokładność dzięki niwelatorom cyfrowym Leica Geosystems

Niwelatory cyfrowe Leica Geosystems zapewniają wiodącą w branży dokładność niwelacji. Dzięki wspomaganemu obrazem celowaniu i autofokusowi, wydajność jest zmaksymalizowana, a zmęczenie użytkownika zminimalizowane. Wbudowane aplikacje zapewniają, że wyniki mogą być weryfikowane na miejscu, aby uniknąć kosztownych ponownych wizyt.

Wykonaj rygorystyczną regulację sieci za pomocą Leica Infinity lub MicroSurvey STAR*NET

Po zakończeniu zbierania danych dla sieci kontroli terenu, ostateczne współrzędne są dostarczane po dostosowaniu sieci. Zarówno Leica Infinity, jak i MicroSurvey STAR*NET zostały zaprojektowane tak, aby integrować pomiary ze wszystkich sensorów w celu zapewnienia korekty. Dostosowane współrzędne mogą być udostępniane zespołom terenowym za pośrednictwem Leica Exchange lub bezpośrednio przesyłane do użytku na miejscu.

Przechwytywanie dokładnych i kompletnych cyfrowych bliźniaków na potrzeby projektowania kolei


Pomiar punkt po punkcie zapewniający najwyższą dokładność

Uchwycenie szczegółowych warunków panujących na placu budowy jest niezbędne do stworzenia dokładnych projektów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Zmaksymalizuj wydajność dzięki Leica TS16 i Leica AP20 AutoPole lub wykonuj zdjęcia z wizualnym pozycjonowaniem za pomocą Leica GS18 I i twórz chmury punktów w Leica Infinity. Dzięki oprogramowaniu terenowemu Leica Captivate możesz rejestrować wszystkie punkty i linie w terenie, aby zapewnić minimalne przetwarzanie końcowe w biurze i tworzyć materiały gotowe do rozpoczęcia prac projektowych.

Skanowanie laserowe dla bezpieczeństwa i wydajności

Gdy wymagane jest skanowanie dalekiego zasięgu z bezpiecznej odległości, Leica ScanStation P-Series dostarcza wysokiej jakości dane 3D, zbiera do 1 miliona punktów na sekundę i ma zasięg do 1 km. Skaner laserowy 3D Leica RTC360 o zasięgu do 130 metrów i szybkości skanowania do dwóch milionów punktów na sekundę zapewnia wyższą wydajność i szybkość. Chmury punktów ze skanowania laserowego zapewniają szczegółowy cyfrowy bliźniak, który pozwala na rozpoczęcie projektowania kolei z pewnością siebie.

Mobilne mapowanie z najwyższą wydajnością i bezpieczeństwem

Mobilne systemy mapowania oferują wysoce wydajne rozwiązanie do tworzenia cyfrowych bliźniaków do projektowania kolei i pomagania zespołom operacyjnym i konserwacyjnym w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich aktywów. Zainstalowane na pojeździe szynowym rozwiązanie Leica Pegasus TRK rejestruje trajektorię, punkt skanowania laserowego 3D z georeferencją i dodatkowymi obrazami 360 bez łączenia, aby stworzyć cyfrowego bliźniaka toru i otaczającej go infrastruktury. Szybkie gromadzenie danych jest gwarantowane dzięki prędkości przechwytywania do 130 km/h. Dzięki jednoosobowej obsłudze sprzętu i oprogramowania, a także przetwarzaniu danych na pokładzie, Leica Pegasus TRK umożliwia wydajne pozyskiwanie danych na bardzo dużych odległościach w porównaniu z konwencjonalnymi technikami pomiarowymi. Po zebraniu danych, są one przetwarzane za pomocą Leica Cyclone Pegasus OFFICE, umożliwiając tworzenie wartościowych rezultatów odpowiednio skonfigurowanych zgodnie ze standardami wymaganymi przez władze kolejowe.

Lokalizowanie podziemnych instalacji


Najwyższa wydajność pomiarów podziemnych dzięki Stream DP

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w budownictwie, a wiedza o terenie budowy przed jej rozpoczęciem jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa. Stream DP to rewolucyjne rozwiązanie wielokanałowego radaru penetrującego grunt (GPR) do mapowania 3D w czasie rzeczywistym podziemnych instalacji i elementów, które obala najnowocześniejsze metody badań podziemnych. System radaru penetrującego grunt Stream DP firmy IDS GeoRadar wykorzystuje nową technologię Equalised scrambled Technology (EsT) do wykrywania podziemnych zasobów na większych głębokościach niż inne rozwiązania. Rozwiązanie to poprawia wydajność wykrywania i zapewnia nieprzerwaną pracę podczas lokalizowania podziemnych instalacji.

Wizualizacja i efektywna współpraca


Zbieraj, przetwarzaj, wizualizuj i przeglądaj

Leica Infinity to centralny hub, który łączy i przetwarza dane z różnych czujników pracujących we wspólnej ramie odniesienia w celu wizualizacji, przeglądu i wymiany danych, zapewniając narzędzia do importowania danych projektowych z wiodących w branży formatów projektowych. Projekt może zostać przejrzany i sprawdzony pod kątem jakości, zanim zostanie przygotowany i wysłany bezpośrednio do Leica Captivate z usługami Leica Exchange lub Leica ConX w chmurze.

Odblokuj głębszy wgląd w swoje projekty kolejowe

HxGN Content Program to największa na świecie baza spójnych zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości, danych wysokościowych, modeli 3D i analiz w Stanach Zjednoczonych i Europie. Bezprecedensowa jakość stanowi idealną bazę dla aplikacji uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do wyodrębniania cech i klasyfikowania obiektów. Zdjęcia lotnicze są dostępne w rozdzielczości 15 cm na obszarach miejskich i 30 cm na rozległych obszarach. Czyste, bezchmurne, profesjonalne zdjęcia przesyłane strumieniowo lub pobierane mogą być wykorzystywane do wstępnego projektowania, planowania i oceny wykonalności projektu.


Historie sukcesów klientów


Skanowanie laserowe odcisnęło swoje piętno na największym projekcie kolejowym w Melbourne

Auspat Land Survey Australia pomógł zwiększyć wydajność i zmniejszyć ryzyko dla kolei. Wykorzystując skanowanie laserowe, geodeci przechwycili dokładne dane, ograniczając zmiany projektowe i minimalizując potrzebę przeróbek.
Auspat Land Survey Australia pomógł zwiększyć wydajność i zmniejszyć ryzyko dla kolei. Wykorzystując skanowanie laserowe, geodeci przechwycili dokładne dane, ograniczając zmiany projektowe i minimalizując potrzebę przeróbek.

Rozwój infrastruktury transportowej w Meksyku

Konsorcjum IUYET przeprowadziło szybką i ciągłą rejestrację danych w Meksyku, aby dokładnie odwzorować topografię i tor projektu korytarza kolejowego, umożliwiając bezpieczną i wydajną budowę.
Konsorcjum IUYET przeprowadziło szybką i ciągłą rejestrację danych w Meksyku, aby dokładnie odwzorować topografię i tor projektu korytarza kolejowego, umożliwiając bezpieczną i wydajną budowę.

Poprawa infrastruktury kolejowej w stolicy

Dzięki wdrożeniu precyzyjnych technik geodezyjnych i mapowania, Atkins Rail Division był w stanie zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo londyńskiej sieci kolejowej.
Dzięki wdrożeniu precyzyjnych technik geodezyjnych i mapowania, Atkins Rail Division był w stanie zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo londyńskiej sieci kolejowej.


Uzyskaj wskazówki i spostrzeżenia oraz współpracuj z innymi geodetami na LinkedIn.

Geodezja inżynieryjna

Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.
Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.

Rozwijaj swój biznes

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.
Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.

Rozwiązania pomiarowe

Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.
Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.

Udoskonalaj swoje umiejętności

Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.
Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.