WiSen — bezprzewodowe systemy do monitoringu geotechnicznego

Prosta instalacja. Minimalna konfiguracja. Łatwa automatyzacja.

Bezprzewodowe systemy do monitoringu WiSenMeshWAN

System WiSenMeshWAN® oferuje bezprzewodowe i autonomiczne zbieranie danych z czujników geotechnicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Zautomatyzowane pomiary z czujników geotechnicznych, które wykorzystują węzły radiowe o dalekim zasięgu i bramy SmartGateway, umożliwiają skupienie się na właściwych zadaniach, a nie na ręcznym zbieraniu i rejestrowaniu danych.

Węzły czujników WiSenMeshWAN® to urządzenia nadawczo-odbiorcze tworzące dynamiczną radiową sieć w topologii siatki, która wysyła dane do bramy SmartGateway. Użytkownicy mają pełną, realizowaną zdalnie, kontrolę nad systemem przez bezpośrednie, wyzwalane lub planowane zmiany, które umożliwiają dynamiczne pomiary i przesyłanie danych z częstotliwością od 1 Hz do dwóch razy w tygodniu.

Katalog produktów WiSenMeshWAN® jest całkowicie zgodny z rozwiązaniami monitoringu firm Leica Geosystems i Hexagon, które umożliwiają nieprzerwane przesyłanie danych do oprogramowania do monitoringu Leica GeoMoS lub HxGN GeoMonitoring Hub.

 

Zdobywaj pełną wiedzę dzięki kompletnemu rozwiązaniu do monitoringu i twórz homogeniczne systemy, używając danych geodezyjnych, geotechnicznych i InSAR.

Minimum konfiguracji, maksimum integracji


Czujniki to urządzenia typu „plug and play”, które działają od razu po włączeniu, tworząc samodzielnie konfigurującą się sieć radiową. Bogactwo opcji interfejsu umożliwia integrację z czujnikami (z interfejsem analogowym, cyfrowym lub przewodowym wibracyjnym) od czołowych producentów sprzętu geotechnicznego.

Samowystarczalny system


Zaprojektowane z myślą o nawet 10-letnim okresie bez konieczności konserwacji urządzenia mają klasę ochrony IP65 oraz wyższą i są wyposażone w wewnętrzne źródła zasilania i nadajniki radiowe. Solidne, przemysłowe obudowy umożliwiają montaż urządzeń na wiele sposobów, odpowiednio do zmiennych potrzeb w realizowanych projektach z zakresu monitorowania.

Dynamiczne pomiary i raportowanie


Połączona sieć czujników i węzłów automatycznie dokonuje pomiarów i przesyła dane w interwałach zdefiniowanych przez użytkownika: od jednej transmisji na sekundę do dwóch na tydzień. Skonfiguruj odczyty systemu z różnymi interwałami w konkretnych okresach lub zmieniaj interwał odczytu na podstawie zdarzeń wyzwalających.

Sieć czujników bezprzewodowych


W pełni zautomatyzowana, zaszyfrowana sieć radiowa dalekiego zasięgu o odległości do 1,5 km między węzłami, wykorzystująca technologię przeskoków częstotliwości ułatwia zbieranie danych z monitoringu. Dodatkowe korzyści daje dynamiczny routing transmisji radiowej i penetracja gruntu. Sieci bezprzewodowe z przeskokami częstotliwości są odporne na zakłócenia, a jednocześnie proste w użyciu do niezawodnego zbierania danych z monitoringu.

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Tachimetr do monitoringu Leica Nova TM60

Poznaj Leica Nova TM60, tachimetr przeznaczony do realizacji projektów monitoringu stałego i okresowego.
Poznaj Leica Nova TM60, tachimetr przeznaczony do realizacji projektów monitoringu stałego i okresowego.