WiSen trådlösa system för geoteknisk monitorering

Enkel installation. Minimal konfiguration. Enkel automatisering.

WiSenMeshWAN trådlösa övervakningssystem

WiSenMeshWAN® erbjuder trådlös dynamisk och fristående datainsamling från geotekniska sensorer med hjälp av toppmodern teknik. Automatisk geoteknisk sensormätning med användning av trådlösa radionoder med lång räckvidd och en SmartGateway gör att du kan fokusera på mer krävande uppgifter istället för på manuell datainsamling och loggning.

WiSenMeshWAN®-sensornoder är sändare och mottagare som skapar ett självbildande dynamiskt radionätverk och skickar data till en SmartGateway. Användarna har full och trådlös kontroll över systemet via direkta, utlösta eller schemalagda ändringar ,som möjliggör dynamiska mätningar och rapporteringshastigheter från 1 Hz till två gånger i veckan.

Produktsortimentet WiSenMeshWAN® är helt kompatibelt med Leica Geosystems och Hexagons monitoreringslösningar som möjliggör ständig insamling av data för integrering i monitoreringsprogramvaran Leica GeoMoS eller HxGN GeoMonitoring Hub.

 

Få värdefull information genom en komplett monitoreringslösning och skapa homogena system med hjälp av geodetiska, geotekniska och InSAR-data.

Minimal konfiguration, maximal integrering


Sensorerna är av plug and play-modell och klara att användas direkt med ett självkonfigurerande radionätverk. Flera gränssnittsalternativ möjliggör integrering med sensorer från andra ledande tillverkare av geoteknisk utrustning (gränssnitt analogt/digitalt/vibrating wire).

Självförsörjande system


Enheterna är konstruerade för upp till 10 års underhållsfri användning, uppfyller klassningen IP65 eller högre och har intern strömförsörjning och radio. Med sina robusta höljen kan enheterna monteras på flera olika sätt, vilket tillgodoser olika behov i dina övervakningsprojekt.

Dynamisk mätning och rapportering


Anslutna geotekniska sensorer och noder mäter och rapporterar automatiskt data i användardefinierade intervall från en gång i sekunden till två gånger i veckan. Konfigurera systemet för läsning i olika intervall för specifika tidsperioder eller ändra läsintervallet baserat på utlösande faktorer.

Trådlöst sensornätverk


Ett helt automatiserat, krypterat radionätverk med lång räckvidd på upp till 1,5 km mellan noderna och nyttjande av datahoppingsteknik gör det enkelt att övervaka datainsamlingar. Lägg till dynamisk radioöverföring och markpenetration för ännu bättre resultat. Trådlösa nätverk för datahopping är robusta men ändå lätta att använda för tillförlitlig datainsamlingsövervakning.

Kontakta oss om monitorering

Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.
Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.

Leica GeoMoS

Flexibel mjukvarulösning för automatisk övervakning av deformationer.
Flexibel mjukvarulösning för automatisk övervakning av deformationer.

Leica Nova TM60 Totalstation

Lär känna Leica Nova TM60, totalstationen för permanenta och periodiska övervakningsprojekt.
Lär känna Leica Nova TM60, totalstationen för permanenta och periodiska övervakningsprojekt.