Djupstabilisering med platsgjutna pålar

Kundcase

Av: Karina Lumholt

I den lilla byn Aalen i sydöstra Tyskland bygger Palm Paper Factory GmbH en ny pappersfabrik på sandrik mark. Projektet i halvmiljon euro-klassen förväntas stå klart 2022 och det stora byggnadskomplexet kommer att inrymma tunga pappersmaskiner. Därför är det oerhört viktigt att grunden stabiliseras med betongpelare som gjuts direkt i marken.

Det österrikiska byggföretaget Hilti & Jehle har kontrakterats för pålningsarbetet, vilket beräknas ta cirka sex månader. Hilti&Jehle, som arbetat med maskinstyrning sedan 2013, använder sig av en Liebherr LRB355 – en mångsidig maskin som väger hela 105 ton och når ner till 33,5 meters djup. Den kraftfulla maskinen är utrustad med Leica Geosystems nya maskinstyrningslösning för borriggar och pålningsmaskiner, Leica iCON iRP3 .

Vi borrar ett yttre hölje i marken. Markborren i mitten avlägsnar jorden, sedan hälls betong ner i hålet och förstärks med armering,” förklarar Markus Mähr, projektledare på Hilti&Jehle.

Dessutom kan arbetet göras betydligt snabbare än förut tack vare den automatiska navigeringsfunktionen i iRP3. Markus Mähr uppskattar att man i dagslaget ligger på drygt 40 pålar per dag. Utan maskinstyrningslösningen var motsvarande siffra 30.

En av fördelarna med att använda ett digitalt mönster på lös jord, vilket är de förutsättningar vi har att jobba med i detta projekt, är att traditionella sprutmarkeringar lätt försvinner vid regn och när maskinerna arbetar. Det behöver man inte oroa sig för när man har tillgång till ett digitalt mönster,” säger Mähr.

Effektiv lösning som som kan integreras med Liebherrs anläggningsmaskiner


Effektiv lösning som som kan integreras med Liebherrs anläggningsmaskiner

Liebherr LRB355 pålningsrigg utrustad med maskinstyrningslösning från Leica Geosystems

Maskinen i Aalen är exempel på en maskinstyrningslösning från Leica Geosystems som integrerats med en sensorkonfiguration från Liebherr. Det är en s.k. "Leica-förberedd" leverans, där maskinen levereras med alla kablar från Liebherr-fabriken samt med Liebherrs egna sensorer

"Fördelen med att få en "Leica-förberedd" maskin levererad är att vi kan installera maskinstyrningslösningen direkt och ha en helt fungerande maskin inom loppet av endast två timmar," förklarar Reto Bardill från teknisk support på Leica Geosystems..

Men integrationen mellan Leica Geosystems maskinstyrningslösning och Liebherrs pålningsmaskin innebär betydligt fler fördelar än så. Leica iRP3 ansluts direkt till Liebherrs PDE-system (Process Data Recording), vilket innebär att insamlade data från byggarbetsplatsen exporteras direkt till Lieberrs eget rapporteringssystem.

Det var faktiskt Liebeher som rekommenderade att vi skulle installera iPR3-lösningen i pålningsmaskinen,” förklarar Mähr.


Upptäck nya möjligheter med Leica MC1

Pålar stabiliserar den mjuka marken inför byggnationen av en ny fabrik.

Med den nya mjukvaran Leica MC1 får riggoperatören tillgång till ett mer intuitivt och grafiskt användargränssnitt. Dispalyen kan ändras till cylindervy så att operatören får en översikt över färdiga respektive återstående pålar.

Leica MC1 är en del av en komplett lösning som tillhandahålls av Leica Geosystems. Mjukvaran har stöd för det molnbaserade samarbetsverktyget Leica ConX, vilket gör det enklare för användarna att dela, visualisera och rapportera data i realtid. ConX is används av Hilti&Jehle för överföring av modeller samt för fjärrkommunikation. Från sitt kontor i Schweiz kan Bardill logga in på ConX och få tillgång till panelen i pålmaskinens förarhytt i Tyskland och enkelt bistå med fjärrutbildning, problemsökning och kommunikation.

Den nya maskinstyrningslösningen för riggar innehåller nya funktioner, har stöd för filformat som t.ex. IREDES, KOF och LandXLM tack vare det nya och användarvänliga 3D-gränssnittet i Leica ConX,” förklarar Petter Heyerdahl, produktchef för rigglösningar på Leica Geosystems.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.