Bygg & Anläggning

Hexagon Agriculture

As population and urbanisation boom, providing food is a challenge. Hexagon Agriculture’s solutions ensure farmers make the most of their fields' yields.
As population and urbanisation boom, providing food is a challenge. Hexagon Agriculture’s solutions ensure farmers make the most of their fields' yields.

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..
Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Leica Sprinter 150

Elektronisk avvägare med produktiva funktioner.
Elektronisk avvägare med produktiva funktioner.

Uppgraderbara lasrar

Designad för flexibilitet, byggd för hög prestanda.
Designad för flexibilitet, byggd för hög prestanda.