Markavvägning med hög precision

Hexagon Agriculture

As population and urbanisation boom, providing food is a challenge. Hexagon Agriculture’s solutions ensure farmers make the most of their fields' yields.
As population and urbanisation boom, providing food is a challenge. Hexagon Agriculture’s solutions ensure farmers make the most of their fields' yields.

Jordbruksmaskiner

Avjämningslösning för bladtillämpningar och enkel lutning
Avjämningslösning för bladtillämpningar och enkel lutning

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..
Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Uppgraderbara lasrar

Designad för flexibilitet, byggd för hög prestanda.
Designad för flexibilitet, byggd för hög prestanda.