Markavvägning med hög precision

Hexagon Agriculture

As population and urbanisation boom, providing food is a challenge. Hexagon Agriculture’s solutions ensure farmers make the most of their fields' yields.

Jordbruksmaskiner

Avjämningslösning för bladtillämpningar och enkel lutning

Leica iCON iGD4SP – 3D System

Dubbel GNSS-lösning för bandschaktare

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Uppgraderbara lasrar

Designad för flexibilitet, byggd för hög prestanda.