Skillevegger og himlinger

Leica Lino L2P5

Kompakt linje- og punktlaser med 2 linjer og 5 punkter.
Kompakt linje- og punktlaser med 2 linjer og 5 punkter.

Leica Lino L4P1

Den kraftigste multilinjelaseren for nivellering, innretting og layoutarbeid.
Den kraftigste multilinjelaseren for nivellering, innretting og layoutarbeid.

Leica Lino ML180

The professional multi-line lasers for interior and exterior applications.
The professional multi-line lasers for interior and exterior applications.