Reality capture

Digital verden

Modeller den ideelle verden for å forbedre den virkelige verden. Vår bransjeledende portefølje av sensorer hjelper deg å skape mest mulig realistisk digital design.
Modeller den ideelle verden for å forbedre den virkelige verden. Vår bransjeledende portefølje av sensorer hjelper deg å skape mest mulig realistisk digital design.

Digital infrastruktur

Bedre infrastruktur gir bedre livskvalitet. Våre løsninger bidrar til å sikre integriteten i ulike infrastrukturer gjennom alt fra design til inspeksjon.
Bedre infrastruktur gir bedre livskvalitet. Våre løsninger bidrar til å sikre integriteten i ulike infrastrukturer gjennom alt fra design til inspeksjon.

Digital by

For første gang bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Våre måleløsninger hjelper myndighetene å planlegge smartere byer på en effektiv måte.
For første gang bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Våre måleløsninger hjelper myndighetene å planlegge smartere byer på en effektiv måte.

Digital bygging

Strukturell sikkerhet er avgjørende for å skape sikre samfunn. Vår sensorteknologi gir pålitelig dokumentasjon for effektiv forvaltning gjennom hele bygningens levetid.
Strukturell sikkerhet er avgjørende for å skape sikre samfunn. Vår sensorteknologi gir pålitelig dokumentasjon for effektiv forvaltning gjennom hele bygningens levetid.

Digital sjø- og elvebunn

30 prosent av verdens befolkning bor innen 30 kilometer fra kysten. Våre løsninger bidrar til å sikre samfunnet gjennom overvåking av erosjon og analyse av elver.
30 prosent av verdens befolkning bor innen 30 kilometer fra kysten. Våre løsninger bidrar til å sikre samfunnet gjennom overvåking av erosjon og analyse av elver.

Avansert kartlegging

Våre luftbårne og mobile kartleggingsløsninger gir presis datainnsamling, enten du har behov for å kartlegge en hel by eller utarbeide detaljert GIS.
Våre luftbårne og mobile kartleggingsløsninger gir presis datainnsamling, enten du har behov for å kartlegge en hel by eller utarbeide detaljert GIS.