Återuppbyggnad / Förbrukad

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON iCR80

Sätt ut fler utsättningspunkter under varje arbetspass, varje dag.

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica iCON iGD4SP – 3D System

Dubbel GNSS-lösning för bandschaktare

Leica iCON iGG4 – 3D-system

Dubbel GNSS-lösning för väghyvlar med automatisk styrning och vägledning

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.