Leica iCR70 automatisk totalstation för anläggning

Supermodern teknik för gammal hederlig noggrannhet.

Leica iCR70

Leica Geosystems nya totalstation för anläggning, Leica iCON iCR70, underlättar övergången från traditionella analoga mätningsmetoder till moderna digitala utsättningstekniker, vilket är nödvändigt inom moderna BIM-processer och ger den höga produktivitet och noggrannhet bygg- och anläggningsbranschen kräver. Det behövs endast mycket kort utbildning för att den befintliga arbetsstyrkan ska klara att använda iCR70 och övergången stör inte pågående anläggningsprocesser.

Med iCON iCR70 kan användarna:

  • Sätta ut linjer för fundament eller märkning med kritsnöre för formsättning på fundament
  • Sätta ut punkter på täcklager såsom rörinlopp eller urskärningar före betonggjutning
  • Göra MEP-utsättning för HVAC och rörledningar, insättningar och slitsar för plåtarbeten
  • Använda helt automatiska utsättningsrutiner för punkter på golv eller tak och linjer för väggenomföringar för rör

Förbereda och utföra anläggningsarbeten snabbare, smidigare och med större noggrannhet. Totalstationen är anpassad till dina anläggningsbehov, sköts av en person och ger en ökning av produktiviteten på ungefär 80 procent jämfört med konventionella utsättningsmetoder. iCON iCR70 är din bästa partner för utsättning vid anläggning. Den hjälper dig förenkla arbetet i fält och gör att du kan hålla både tiderna och budgeten. Uppställningsrutinen är idiotsäker, så du kan vara säker på att den alltid blir korrekt. Den garanterar effektiv utsättning med flexibel hantering av fullt återskapade 3D-modeller i fält. Den är konstruerad för att snabba på anläggnings- och installationsprocesser inom bygg- och anläggningsbranschen genom sin enkla användning och hjälper dig uppnå fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag.

iCON iCR70 totalstation är helt kompatibel med:

Med iCON iCR70 får användarna:

  • Enknapps tangentbord för enkel hantering
  • Snabbare prismasökning med den patentskyddade tekniken PowerSearch
  • Stabil datakommunikation med Bluetooth® med lång räckvidd (upp till 400 meter)
  • Anpassning till moderna BIM-processer som gör det enkelt att dela fullt återskapade tredimensionella designmodeller via ConX mellan kontoret och fältet.

Bli digital


Byt traditionella mätmetoder mot ny, modern och användarvänlig teknik. Med iCON iCR70 kan du gå från traditionella analoga utsättningsmetoder med måttband, riktlod och snören till moderna digitala metoder. Med den nya totalstationen för anläggning från Leica Geosystems kan du enkelt förverkliga komplex design. 

Autonomi


Det går att överföra detaljerade intelligenta designdata från kontoret till fältet som fullt återskapade 3D-modeller. Med Layout Objects kan du sätta ut direkt från 3D-modeller genom att välja ett objekt, exempelvis en pelare eller ett rör, helt enkelt genom att peka på det i styrenheten. Det ger fältteamen full flexibilitet att välja sina arbetspaket per objekt med enkla men kraftfulla filtreringsmekanismer som passar perfekt för MEP/HVAC-utsättningsarbeten.

Automatisk uppställning


Du kan känna dig helt trygg med Setup Pilot-appen, som har den mest tillförlitliga, enkla och automatiserade uppställningsrutinen som inte kräver någon insats från användaren. När uppställningen är redo visar en visuell klarsignal att utsättningen kan påbörjas med en knapptryckning.

Lägsta totala ägarkostnaden


Alla totalstationer från Leica Geosystems är konstruerade för driftsäkerhet och lång livslängd och underhålls genom ett omfattande och yrkesskickligt underhållsnätverk – allt detta bidrar till ett högt restvärde för en ursprungliga investeringen. iCR70 hjälper dig producera lönsammare projekt genom att spara tid, minska driftskostnaderna och eliminera fel.

Leica iCON iCR70

Supermodern teknik för gammal hederlig noggrannhet.
Supermodern teknik för gammal hederlig noggrannhet.

Online träning

Leica Geosystems har utvecklat en nätbaserad inlärningsplattform för att ytterligare utbilda kunder att använda deras instrument optimalt.
Leica Geosystems har utvecklat en nätbaserad inlärningsplattform för att ytterligare utbilda kunder att använda deras instrument optimalt.

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden
En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden

Return on Investment Calculator

Want to calculate how much you can save on a construction layout job?
Want to calculate how much you can save on a construction layout job?

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.