Informativa artiklar och råd från experter om detektering

Säkerhet vid utgrävningarIngenjörer och entreprenörer i utgrävningsbranschen behöver tillgång i realtid till exakt, pålitlig och uppdaterad information om system under mark. Det är alltid en stor fördel att känna till exakt var alla system under mark är lokaliserade innan anläggnings- och utgrävningsprojekt påbörjas, för att minska risken för avgrävningar och underlätta en effektiv planering.

Leicas senaste detekteringslösningar gör att du enkelt och effektivt kan lokalisera infrastruktur under mark. På så sätt höjer du säkerheten för personalen som arbetar på plats, säkerställer att befintliga system under mark förblir skyddade och minimerar arbetsmiljörisker, oförutsedda kostnader och stilleståndstid. Leica Geosystems Detection Solutions erbjuder de mest optimerade och integrerade detekteringsprocesserna på marknaden, vilket gör att du kan undvika att skada befintliga strukturer, verifiera och kartlägga arbetsflöden och samtidigt använda positioneringssystem och maskinstyrning.Har du frågor? Vi har svaren.

Be oss om råd. Kontakta oss för att ta reda på mer om våra detekteringslösningar, prata med en produktexpert eller begära en demo.

Markpenetrerande radar, steg för steg-genomgång av Leica DSX för detektering av system under mark

Leica DSX gör grovjobbet genom att interpolera resultaten från den markpenetrerande radarn genom en uppsättning sofistikerade beräkningsalgoritmer. Oavsett om du utför reparationer och underhåll av system under mark, eller om du jobbar med anläggning och lantmäteriuppdrag så kan detekteringslösningen Leica DSX med sitt intuitiva programvarugränssnitt användas av såväl nybörjare som proffs.

Utbildningsmaterial

 What is Detection?

Join the Leica Geosystems Utility and GPR expert, Steve Davies, taking you through the basis for a good detection workflow.
Join the Leica Geosystems Utility and GPR expert, Steve Davies, taking you through the basis for a good detection workflow.

Webinar: Utility-Detection-Survey-Project-from-A-to-Z

Join Steve Davies, Detection Expert in a webinar on how a project needs to be planned to and executed to get the best results.
Join Steve Davies, Detection Expert in a webinar on how a project needs to be planned to and executed to get the best results.

Webinar: Utility-Detection-Survey-Project-from-A-to-Z-GPR

Join Detection Expert, Steve Davies in the second part of the webinar series from planning through to execution of a utility survey project to get the best results from EML and GPR.
Join Detection Expert, Steve Davies in the second part of the webinar series from planning through to execution of a utility survey project to get the best results from EML and GPR.

How to best protect buried assets

Andrew Allen, utility detection product manager explains a comprehensive approach for protecting underground utilities
Andrew Allen, utility detection product manager explains a comprehensive approach for protecting underground utilities

Principles of Tracing Buried Utilities

The tracing and mapping of utilities is an essential part of any project looking to build on a site, whether it’s for the design team to find utilities to connect with or for avoidance for the ground workers to excavate safely.
The tracing and mapping of utilities is an essential part of any project looking to build on a site, whether it’s for the design team to find utilities to connect with or for avoidance for the ground workers to excavate safely.

Principer för detektering av nedgrävda rör och kablar

Global expansion kräver en utvidgning av befintliga, samt utveckling av nya elnät, vilket oundvikligen kräver att företag utför utgrävningar för att verifiera nyttopositioner.
Global expansion kräver en utvidgning av befintliga, samt utveckling av nya elnät, vilket oundvikligen kräver att företag utför utgrävningar för att verifiera nyttopositioner.

Why do utility strikes occur?

Smart Cities are growing at a blistering pace, relying on larger and more complex utility networks to help stimulate their rapid growth. Conversely, ageing cities struggle to maintain the existing infrastructure or find space for new installations.
Smart Cities are growing at a blistering pace, relying on larger and more complex utility networks to help stimulate their rapid growth. Conversely, ageing cities struggle to maintain the existing infrastructure or find space for...

Webinar: Simple way to uncover utilities and reduce utility strikes with Leica DSX

Learn how the disruptive DSX utility detection solution in simple way helps to reduce utility strikes and brings additional layer of safety and efficiency by integrating into excavation and survey workflows.
Learn how the disruptive DSX utility detection solution in simple way helps to reduce utility strikes and brings additional layer of safety and efficiency by integrating into excavation and survey workflows.

Understanding GPR

Locating underground utilities without breaking ground can be a headache, especially in challenging environments.
Locating underground utilities without breaking ground can be a headache, especially in challenging environments.

GPR Systems & Their Use

Locating underground utilities without breaking ground can be a headache, especially in challenging environments.
Locating underground utilities without breaking ground can be a headache, especially in challenging environments.

Ground Penetrating Radar for everyone with Leica DSX

The newly-announced Leica DSX utility detection solution is about to democratise GPR technology, bringing it to less experienced users
The newly-announced Leica DSX utility detection solution is about to democratise GPR technology, bringing it to less experienced users

Informativa artiklar och råd från experter om detektering

Ta inga risker, och förhindra avgrävningar. Upptäck detekteringslösningar som höjer säkerheten för personalen på plats, minimerar stillestånd och minskar risken för oplanerade kostnader vid grävarbeten.
Ta inga risker, och förhindra avgrävningar. Upptäck detekteringslösningar som höjer säkerheten för personalen på plats, minimerar stillestånd och minskar risken för oplanerade kostnader vid grävarbeten.

Markpenetrerande radar, steg för steg-genomgång av Leica DSX för detektering av system under mark

Få en genomgång av Leica DSX Utility Detection Solution – den användarvänliga lösningen för detektering med hjälp av markpenetrerande radar av system under mark

Möt en expert på detektering av system under mark

Andre Fischer, expert på detektering av system under mark hos Leica Geosystems, berättar hur du kan detektera system under mark med snabbare, säkrare och enklare metoder.

Enklare, snabbare och säkrare detektering av system under mark

Leica DSX Utility Detection Solution består av en portabel hårdvaruenhet med intuitiv programvara som gör det enkelt för användarna att lokalisera och visualisera system under mark.

GPR för alla: enkel detektering och kartläggning av system under mark

Fram tills nu har markpenetrerande radar, GPR, uteslutande använts av högkvalificerade yrkesproffs med lång erfarenhet av att tolka radargram.

Detekteringslösningar på arbetsplatsen

 Detektering av metallobjekt under järnvägsspår med GPR i Tyskland.

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Detektering och analys av den övre inneslutningen för Barthe-dammen i Frankrike.

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Håll dig uppdaterad med senaste nytt om detektering och spårning av system under mark

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Genombrott ökar användningen av GPR vid 3D-kartläggning av system under mark

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.