Leica CloudWorx för Revit

Plug-in-program för punktmoln för Revit

Leica CloudWorx för Revit

Leica CloudWorx för Revit är en banbrytande plug-in för effektiv dokumentering med hjälp av punktmolnsdata insamlad med laserscanner. Direkt i Revit för bättre BIM-modellering av existerande byggnader. Det är mycket användbart inom ett brett område av BIM-aktiviteter som t.ex. design av platsanpassade element, konstruktion och hantering av installationer samt underhåll av byggnader. Applikationen erbjuder en virtuell visit på plats i Revit med en komplett visning av den insamlade verkligheten.

Tack vare att Revit-gränssnittet och verktygen är välkända går det snabbt att lära sig arbeta med laserscanningsdata Leica CloudWorx, kraftfulla Leica Cyclone och den nya Leica JetStream-punktmolnsmotorn låter Revit-användare visualisera och skapa BIM-modeller från stora uppsättningar punktmolnsdata på ett effektivt sätt. Leica CloudWorx för Revit är en mjukvaruapplikation som gör det möjligt för användaren att hantera stora 3D-punktmoln direkt i Revit.

Kompletterande verktyg i CloudWorx för Revit ger noggrann inpassning av stål, flänsar, rörledningar och 2D-ledningar, och placering av väggar, golv, bärande element, dörrar, fönster, mekanisk utrustning och mycket mer. CloudWorx för Revit tillåter dessutom direkt import av COE-modeller från Cyclone och/eller export av Revit-modeller som COE. På så sätt kan användarna föra in lätta Revit-skapade modeller i Cyclone för kompletterande analys eller publicering av modellerna i TruViews.


Funktioner och fördelar
 • Tillägg för Cyclone, JetStream och ReCap som datakällor
 • Arbeta i Revit med punktmoln från valfri laserscanner eller punktmoln från 3D-sensorer
 • Eliminera behovet av tidskrävande export/import av filformat för punktmoln
 • Manipulera och navigera stora mängder punktmolnsdata snabbare, inklusive genomskärningar, sektioner och Limit Boxes
 • Placering av alla modellenheter i Revit (väggar, golv, strukturobjekt m.m.) från plockning i punktmoln
 • Stål-, fläns- och automatisk rör- och 2D-ledningspassning
 • Inpassning efter standardkatalog för intelligent inmätning
 • Modellera väggar som inte är exakt vertikala
 • Stöd för Cyclone COE-modell med direkt import/export
 • Clash Manager för konfliktdetektion och antikonfliktdetektion, med exportfunktion för enkel rapportering
 • Inställning av byggnadsnivåer direkt från punktmolnet
 • Ställ in arbetsplan/yta från punktmolnet
 • Automatisk sökning av centrumlinje och diameter för rör, runda kanaler och kolonner
 • Sparar inställningarna för projektmiljön
 • Engelska, tyska, japanska och ytterligare språk tillgängliga

JetStream Experience

Leica Geosystems punktmolnsmotor JetStream erbjuder oöverträffade produktivitetsvinster med högre precision i slutprodukten när man arbetar med punktmoln i CAD-miljö. Genom omedelbara uppladdningar och oavbruten rendering av alla punkter, hela tiden, finns ingen eftersläpning och ingen mer "regen". Även om du så skulle ha miljarder punkter. JetStream Experience i CloudWorx för Revit kommer att demonstrera de tids- och kostnadsbesparande fördelarna direkt i din befintliga CloudWorx-installation. Användaren kan enkelt ladda ned och köra Experience genom att klicka på knappen JetStream Experience i menyn och följa anvisningarna.

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.