Ledande design med Leica Rugby CLH och CLA, de första uppgraderingsbara rotationslasrarna

Frågor och svar

Med den mängd olika lasersystem som finns på marknaden, har det aldrig varit enkelt att välja rätt modell för jobbet - förrän nu. Leica Geosystems, del av Hexagon, som ligger i absolut framkant inom design, utvecklade den första uppgraderingsbara rotationslasern med flexibel tillämpning.

Bygg- och anläggnings personal som arbetar med horisontella instrument kan behöva vertikal- och lutningsfunktionalitet längre fram i arbetet. Leica Rugby CLA och CLH-lasrar har den unika möjligheten att kunna anpassas till alla tillämpningar genom programvaruuppgraderingar, om och när sådana funktioner krävs. Vi frågade Agata Fischer, affärschef för Detection and Services, att förklara designfunktionerna mer i detalj.Vad skiljer Leica Rugby CLH från CLA-modellen?
CLH står för Construction Laser Horizontal, som namnet antyder, för horisontella och enkla lutningsapplikationer. CLA är vår Construction Laser All Rounder för horisontella och helautomatiska gradtillämpningar. Med en inbyggd, uppgraderingsbar laser-plattform, behöver kunderna inte investera i ny utrustning när ytterligare funktionalitet krävs. Programvaruuppgraderingar kan göras enkelt genom Leica Geosystems distributionspartners.CLH och CLA är innovativa lösningar, men hur enkla är de att använda?
Båda modeller kan styras med en knapp, som är utformad för att göra jobbet enkelt. Inställningarna är fasta och lasrarna fjärrkontrolleras genom Lecia Geosystems kombinerade mottagare /styrenhet. Status, hastighet och lämplig klassning på laserenheten ställs in på Leica Combo. Rotationshastigheten kan fjärrstyras i realtid, medan personalen på plats inte kan ändra inställningarna på själva laserenheten, därmed minskar risken för fel, tidsåtgång och kostnader.Vad gör Rugby CLH- och CLA-lasrar hållbara investeringar?
Sidohandtagen är tillverkade av stötdämpande material, vilket ger heltäckande skydd i händelse av att utrustningen tappas eller om välter med stativet. Ett gummiskydd skyddar glasbehållaren på ovansidan, vilket minskar risken för skador. Bägge enheter är IP68-förseglade, därmed helt vatten- och dammtäta, och har en 5-årig nedbrytningsgaranti. Dessutom medföljer en tvåårig fallskyddsgaranti. Om lasern faller och om skador samtidigt uppstår, kommer Leica Geosystems att stå för reparationskostnaderna för den inre mekanismen och arbetet. Kunden kommer endast att debiteras kostnader för delar till höljet, om det är nödvändigt.

Vilka konstruktionsuppgifter är CLH och CLA lämpliga för?
Leica Rugby CLH och CLA uppgraderingsbara rotationslasrar tillgodoser de viktigaste affärsbehoven hos bygg- och anläggningskunder genom sin enkelhet, hållbarhet och flexibilitet. Med en enkel knapptryckning är CLH horisontella laser perfekt för betong och formsättningsutjämning, höjdkontroll och markutjämning. CLA är mångsidig, lämpar sig alla typer av utjämning, justering och kvadreringsuppgifter. Uppgraderingsalternativet erbjuder sedan maximerad prestanda för alla horisontella och vertikala tillämpningar.

Leica Rugby CLA /CLH

First upgradable lasers

First upgradable lasers

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.
För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.